Leden HZC en bij VCP aangesloten bonden zeggen JA tegen pensioenakkoord !!

18/06/2019

Meerderheid stemt voor akkoord

 

Tot maandagmiddag 12.00 uur konden de leden van HZC een advies uitbrengen over het pensioenakkoord. Vele leden hebben hier gebruik van gemaakt en hun advies uitgebracht.  Dank daarvoor.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat het overgrote deel van de uitgebrachte stemmen (71 %) vóór het akkoord was. Op basis daarvan heeft het Hoofdbestuur van HZC het besluit genomen om in te stemmen met het akkoord. 

 

We hebben ook de stem gehoord van de leden die een ‘negatief advies’ hebben gegeven. We zullen dit signaal meenemen in de verdere uitwerking van dit akkoord; in de stuurgroep, maar ook aan de diverse (cao)onderhandelingstafels waar de uitwerking van het akkoord vast terug zal komen. We hebben ook oor voor alle kritische vragen die we de afgelopen weken van leden hebben ontvangen. Die vragen houden ons scherp en zorgen ervoor dat het eindresultaat beter wordt. Want uiteindelijk staat uw belang, het gezamenlijke belang, voorop.

 

Nu alle partijen hebben ingestemd met het akkoord, zal er begonnen worden met de uitwerking. Zo zal minister Koolmees als eerste gaan regelen dat nog voor de zomer de AOW leeftijd de komende twee jaar wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden en daarna minder snel zal gaan stijgen. De rest van het akkoord wordt daarna uitgewerkt. Ook VCP gaat deelnemen aan een stuurgroep. Dat zal ongetwijfeld nog spannend worden. Maar het is voor VCP en de onderliggende bonden glashelder dat het nieuwe pensioenstelsel moet kloppen vóórdat de nieuwe wetgeving hierover naar de Tweede Kamer gaat. En dat hebben we in dit akkoord ook afgesproken. Houdt u de komende tijd vooral de sites van de vakcentrale en de bonden in de gaten voor verder nieuws.

 

Voor nu wil het bestuur van HZC u bedanken voor uw betrokkenheid en voor uw advies in dit dossier.