Nieuwsarchief Sociale Zekerheid 2011-2015

2015

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2016

Nieuwe wet 2016: Doorwerken na AOW

Rekenregels 1 januari 2016

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

Bijdrage werknemers redt derde jaar WW-uitkering

UWV krijgt geld voor contact met werkloze

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW

Overbruggingsregeling AOW verlengd en uitgebreid

UWV-campagne helpt werkzoekenden bij naleven van de WW-regels

Doorwerken na pensioen aantrekkelijker

Verzekeringen en Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2015

Rekenregels en uitkeringen per 1 juli 2015

Uitstel kostendelersnorm in AOW

AOW leeftijd per 2016 versneld omhoog

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

Verzuim door stress op steeds jongere leeftijd

Mensen verdwalen in zorgregels

Juridisch Loket sluit balies

Minister Asscher treft overgangsregeling voor de transitievergoeding

Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek

Ook kleine werkgevers kunnen straks volledig profiteren van premiekortingen om uitkeringsgerechtigde

Recht op second opinion bij bedrijfsarts

Soepelere regels vrijwilligerswerk voor mensen met WW

 

2014

Fraudewet berust op wantrouwen

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2015

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2015

Boetes voor fraude met uitkeringen aangepast

UWV schort boetes fraudewet op

35 miljoen extra voor invoering Participatiewet

Klijnsma geeft startschot campagne Koopkrachttegemoetkoming

Werk centraal in begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015

Wijziging 'Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze'

Verlaging AOW-toeslag hogere inkomens gaat niet door

Premiekorting voor jongeren per 1 juli 2014

Asscher: Ruimere regels vrijwilligerswerk in de WW

Aanpak schijnconstructies: minimumloon niet meer contant uitbetalen

Regeling inkomensondersteuning AOW vervangt MKOB

Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2014

Wijziging voorwaarden Inkomensvoorziening Oudere Werknemers (IOW)

Ruime steun in de Eerste Kamer voor de Wet Werk en Zekerheid

Misverstanden over de Wmo 2015

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014

Waarschuwing bij afkoop van klein pensioen vanwege AOW

Koopkrachttegemoetkoming

Maatregelen Sociaal beleid 2014-2015

Minister Asscher blij met ruime steun in de Tweede Kamer voor Wet Werk en Zekerheid

Ook veranderingen in participatiewet: wajongers niet naar de bijstand

Duidelijke regels over samenwonen en AOW-uitkering vanaf 1 februari

 

2013

Sociale Verzekeringen en Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2014

Rapport arbeidsdeskundige bij beslissing WIA en ZW

Gevolgen miljoenennota 2014

Inkomstenformulier WW in december eerder opsturen

Minimumloon stijgt per 1 januari 2014

Regels voor AOW en samenwonen eenvoudiger

Overbruggingsuitkering AOW

Sociaal akkoord basis Wet werk en zekerheid van minister Asscher

UWV biedt compensatie aan arbeidsongeschikten

Zorgdekking buiten Europa komt te vervallen

Storing bij UWV-site Werk.nl

450 miljoen Europees geld om mensen aan het werk te helpen en te houden

UWV biedt werkzoekenden ondersteuning bij online dienstverlening

Geen indexatie kinderbijslag per 1 juli

Vier weken werk zoeken voor recht op bijstand

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013

Kinderbijslag; hoeveel mag uw kind bijverdienen?

Minder overtredingen inlichtingenplicht UWV, maar hogere boetes

Nieuw dagloonbesluit per 1 juni 2013

Minder vakantiegeld alleenstaande AOW’ers

Overbruggingsuitkering AOW geregeld

Stijging wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2013 

Werknemers gaan weer meebetalen aan de WW

Uitbreiding inkomensgrens voor tijdelijke overbruggingsregeling AOW

Sociaal akkoord 

Overbruggingsregeling geldt voor meer AOW'ers

Vakbonden stellen werkgevers railinfra een ultimatum

Algemene Ouderdomswet (AOW) en de afspraken uit het regeerakkoord

Geen indexatie kinderbijslag per 1 juli 2013

Koopkrachtberekeningen Nibud: vrijwel iedereen levert in

Invoering Wet vereenvoudiging regelingen UWV

Verhoging AOW-leeftijd en overbrugging bij geen inkomen

 

2012

Reguliere duur proefplaatsing verkort

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 

Geen voorschot voor AOW'ers met inkomensgat

Ziektewet wijzigingen ingrijpend voor de werknemer 

Forse premiestijgingen in de aanvullende zorgverzekeringen 2013

VVD en PvdA bereiken regeerakkoord

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013

Start campagne 'Verhoging AOW-leeftijd: wat betekent dat voor u?'

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli van kracht

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Extra wetsvoorstel over stijging AOW-leeftijd 

Geen WW-korting meer op deeltijdpensioen
AOW vanaf verjaardag

Kamp lost armoedeval voor alleenstaande ouders op

Kamer akkoord met verhoging AOW-leeftijd

Stroomschema Wajong 

Stroomschema WSW

Wat moet er geregeld worden als ik er niet meer ben

 

2011

Eerste Kamer stemt in met AOW vanaf verjaardag

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Bijstandsuitkeringen, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012

Eerste Kamer akkoord met aanscherping bijstand en afschaffen WWIK

UWV maakt afspraken straks digitaal

Chronisch zieken gaan fors meer betalen

Kabinet beëindigt re-integratiebudget WW'ers

AOW-partnertoeslag per 1 augustus 10 procent omlaag
Deeltijd-WW stopt op 1 juli 2011

Ingangsdatum AOW verplaatst naar verjaardag

Ziek thuis, en nu?