Nieuwsarchief Pensioenen 2011-2015

2015

Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

Doorwerken na pensioen aantrekkelijker

Gepensioneerden door crisis hard getroffen

Afkoop pensioen niet langer gekort

 

2014

Klijnsma introduceert nieuw pensioenfonds

Online Toekomstcheck biedt inzicht in uitgaven

ANBO furieus over afkoop klein pensioen

Pensioen voor ZZP’ers een feit

Waarschuwing bij afkoop van klein pensioen vanwege AOW

Regeling voor tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag houdt op!

Pensioen3daagse

AFM: Pensioengegevens kwetsbare groepen ontbreken soms in mijnpensioenoverzicht

Onderhoud website bpfBOUW

PMT legt verlaging pensioenen uit

Nederlandse regering gaat pensioenen toch volledig betalen

BpfBOUW verbetert pensioensimulator

Betere inkomensbescherming bij baanwissel

BPL hoeft niet te korten in 2013

Klacht van Vakvereniging Het Zwarte Corps aan het Pensioenfonds Vervoer gegrond verklaard 

Pensioenregeling Beroepsgoederenvervoer gewijzigd vanaf 1 janauari 2013

Tijdelijk geen doorwerkvereiste bij prepensioen

 

2013

Netto pensioenen in januari omlaag door belastingverhoging

Staatscourant publiceert afkoopgrens pensioen 2013

Uw pensioenoverzicht van BPL uitgelegd

 

2012

BpfBOUW versobert pensioenopbouw over 2013

Mijnpensioenoverzicht.nl uitgebreid metinformatie ex-partner

Vernieuwde pensioenplanner beschikbaar

Pensioenregister uitgebreid

Minister Kamp verplicht pensioenfondsen en pensioenverzekeraars beter te communiceren

Extra wetsvoorstel over stijging AOW-leeftijd 

Pensioensimulator 9 en 10 juni niet beschikbaar

Eerste Kamer zet pensioenakkoord in de wacht

BpfBOUW en BPL akkoord met wederkerigheidsafspraken Bouw-Loonwerk

Brochure Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding via Rijksoverheid

Geen WW-korting meer op deeltijdpensioen
Kamer akkoord met verhoging AOW-leeftijd

Bouwpensioenen waarschijnlijk niet gekort

Fondsen ABP, PME en PMT korten op pensioenen 

 

2011

Mijnpensioenoverzicht.nl toont nu ook netto bedragen 

Het pensioenakkoord: wat gaat er voor u veranderen?

Activeer uw machtiging voor online inzage in uw gegevens bij bpfBouw

Invaliditeitspensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen van bpf Bouw 

Informatieblad 'Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland' 

Fiscale regel bij vervroegd pensioen afgeschaft voor werknemers van 60 jaar en ouder 

Doorwerken na pensioen
Recht op waardeoverdracht van pensioen tijdelijk beperkt
Pensioenakkoord: HZC strijdbaar voor maximalisering arbeidsjaren
BpfBOUW lanceert op 18 juni 2011 het Pensioendashboard!