Vraag naar groene machinist blijft stijgen

25/09/2019

Binnen de loonwerksector blijft de vraag naar machinisten ‘groene’ machinisten stijgen. Groene machinisten hebben niet alleen verstand van grond maar ook van groen. Op initiatief van Sociale partners en IPC Werkt is de meerdaagse training Machinist Cultuurtechniek ontwikkeld. 21 oktober a.s. start deze training in Arnhem.

 

Ervaren werknemers bijscholen tot machinist cultuurtechniek

De vraag naar personeel en de eisen die loonwerk-ondernemers aan hun personeel stellen blijft stijgen. Sociale partners (Vakvereniging Het Zwarte Corps, CUMELA, FNV en CNV) hebben daarom het initiatief genomen voor een opleiding waarmee werknemers met ervaring in het cultuurtechnisch werk en/of agrarische loonwerk bijgeschoold kunnen worden tot groene machinist. Aan het eind van de opleiding is er een praktijkexamen. De opleiding is ontwikkeld door IPC Werkt. Dit is de nieuwe opleidingstak die zich richt op cultuurtechniek en grondverzet. 

 

Allround Machinist

De nieuwe opleiding, Machinist Cultuurtechniek, richt zich op loonwerkbedrijven die werknemers willen laten omscholen tot machinist. Na afronding van de opleiding zijn deelnemers inzetbaar op graafmachines en wielladers. IPC Werkt streeft naar het opleiden tot ‘allround’ machinist. Tijdens de opleiding is er aandacht voor de bodem en het water, duurzaam werken, de organisatie van het werk en de wet- en regelgeving. 

 

Modules van de training:

• Cultuurtechniek algemeen (2 praktijkdagen): - grond-, water- en bodemkennis.

• Grondverzettechnieken (14 praktijkdagen): - werkvoorbereiding, graven, profileren, afwerken en transporteren.

• Infratechnieken (5 praktijkdagen): - hijsen, putten en leidingen, machinaal bestraten, waterbouwconstructies.

• Groentechnieken (6 praktijkdagen): - onderhoud watergangen, bomen rooien, onderhoud bermen, verwerken biomassa.

• Praktijkexamen (3 praktijkdagen)

 

Bron: Cumela