Uit de praktijk: Overwerk structureel niet uitbetaald

29/07/2019

Als rayonbestuurder begeleid je leden die ondersteuning nodig hebben om iets tot een goed einde te brengen. Daarbij kom je uiteenlopende en soms bizarre zaken tegen. Verhalen in deze rubriek zijn waargebeurd. Ter bescherming van leden zijn sommige details weggelaten en de namen die gebruikt worden verzonnen.

 

 

Barry werkte bij een kleine werkgever en had een arbeidsovereenkomst voor 38 uur per week. Hij werkte er al 15 jaar, de werkgever betaalde goed en hij had het altijd goed naar zijn zin gehad. Met collega’s had hij niet veel contact, dat vond hij ook wel zo prettig. In het werk was Barry begonnen op kleine projecten, deed steeds meer ervaring op en daarmee werd hij ook op grotere projecten ingezet. De werkgever betaalde goed en hij werd altijd op projecten gezet die interessant waren. En daar begon het te knagen: hij wilde niet meer terug naar kleine projecten. Daar zag hij geen uitdaging in. Dus Barry solliciteerde en vertrok naar een andere werkgever.

 

Toen Barry bij de Servicedesk van HZC zijn eindafrekening liet controleren, bleek er iets niet te kloppen. Hij had altijd 40 uur per week gewerkt en 38 uur betaald gekregen. Barry dacht dat hij daarvoor de ATV op zijn verlofkaart had gekregen, maar de medewerker van de Servicedesk legde hem uit dat dat niet zo was. Het verschil tussen 38 en 40 uur hoorde als overwerk te worden gezien, tenzij er in de arbeidsovereenkomst staat dat het loon inclusief de 2 extra uren per week is. Dat was bij Barry niet zo en het betekende dat hij al die jaren, week in week uit, overgewerkt had zonder het te beseffen. Hij leverde al zijn loonstroken van de afgelopen 5 jaar in bij de Servicedesk en die begonnen met rekenen. Strook voor strook werd bekeken en in een overzicht gezet en uiteindelijk kwam daar een bedrag uit dat Barry nog tegoed had. Wettelijk mogen alleen de laatste 5 jaren gevorderd worden, maar dat was nog steeds een heel mooi bedrag. Dus werd de rayonbestuurder ingeschakeld om te gaan vorderen bij de werkgever.

 

De rayonbestuurder schreef een brief aan de werkgever, de werkgever mailde de rayonbestuurder en al snel bleek dat bij werkgever geen sprake was van kwade opzet. Hij betaalde een goed loon, beter zelfs dan de cao voorschreef, dus daarmee was het volgens de werkgever geregeld. Dat was dus niet zo, want het stond niet op papier. Na een paar keer telefonisch overleg te hebben gehad, ging de rayonbestuurder bij de werkgever op bezoek. Alles werd doorgenomen en de werkgever leverde verlof- en ziekteoverzichten aan HZC. In die weken kon natuurlijk geen 2 uur extra zijn gewerkt, dus de berekening van de vordering werd hierop aangepast. Uiteindelijk kwam er nog steeds een behoorlijk bedrag uit de berekening waar Barry nog recht op had.

 

Lastig was dat de werkgever en Barry heel lang samen hadden gewerkt en er dus ook een persoonlijk gevoel bij kwam kijken. En een persoonlijk gevoel laat zich niet in geld uitdrukken. Barry vond wel dat de werkgever altijd heel goed voor hem had gezorgd, maar het bedrag was ook te groot om het te laten zitten. Hij wist even niet waar hij goed aan deed. Aan de ene kant had hij recht op het geld, aan de andere kant was de wereld zo klein dat hij de werkgever zo weer tegen kon komen. En dan was het prettig als je elkaar recht in de ogen aan kon kijken. Barry had het er thuis over, besprak het uitgebreid met de rayonbestuurder en hij staarde naar zijn eigen spiegelbeeld in de wetenschap dat het antwoord bij hemzelf vandaan moest komen.

 

Uiteindelijk ging de rayonbestuurder met de werkgever in overleg om te kijken waar hij toe bereid was om het op te lossen. Daarna werd hetzelfde bij Barry gedaan. Diverse keren werd er over en weer gebeld, gelukkig leidde dat uiteindelijk tot een oplossing. Beide partijen deden water bij de wijn en er werd een schikking getroffen.

 

Barry werkt met heel veel plezier bij zijn nieuwe werkgever. De oude werkgever heeft met alle overgebleven personeelsleden gesproken en vastgelegd hoe het loon is opgebouwd: inclusief 2 uren overwerk per week.