Uitkering van het UWV en vakantie

27/06/2019

Ook als je een uitkering van het UWV ontvangt, gelden er spelregels als je een periode met vakantie wilt gaan. Hieronder geven we aan waar u zich aan moet houden, als u een WW-uitkering of een WIA-uitkering ontvangt van het UWV en u op vakantie wil gaan.

 

WW-uitkering

Iemand met een WW-uitkering moet uiterlijk 1 dag voor vertrek met het Wijzigingsformulier WW zijn vakantie doorgeven aan het UWV. Dit formulier staat in de beveiligde omgeving Mijn UWV.

Iemand met een WW-uitkering heeft recht op 20 vakantiedagen per jaar met behoud van uitkering. Als de WW-uitkering echter later dan 1 januari is ingegaan, heeft hij vakantiedagen naar rato. Zo heeft iemand, die per 1 april recht heeft op WW-uitkering, dat kalenderjaar maar recht op 9 maanden WW-uitkering en heeft daardoor recht op (9/12 x 20) 15 vakantiedagen met behoud van uitkering.

Er geldt die periode geen sollicitatieplicht.

Als iemand langer op vakantie gaat dan het aantal dagen, die hij met behoud van uitkering op vakantie mag gaan, dan wordt over de resterende vakantiedagen geen uitkering uitbetaald. Als iemand dus 15 dagen met behoud van uitkering op vakantie mag gaan, maar toch 20 dagen op vakantie gaat, krijgt hij over de laatste 5 dagen geen uitkering meer. Tijdens die 5 laatste dagen geldt wel weer de sollicitatieplicht.

Als iemand vanwege zijn leeftijd (minder dan een jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd) geen sollicitatieplicht meer heeft, heeft hij recht op 65 vakantiedagen per jaar met behoud van uitkering. Gaat hij langer op vakantie, dan heeft hij over die dagen geen recht meer op uitkering.

Weekenden en feestdagen worden niet gezien als vakantiedagen. Een dagtochtje wordt ook niet gezien als vakantie.

Vakantiedagen, die tijdens de WW niet zijn opgenomen, kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.

 

WIA-uitkering

Voor het doorgeven van vakantie, maakt het uit of degene, die de WIA-uitkering ontvangt, sollicitatieplicht heeft of niet.

  • Degene, die sollicitatieplicht heeft of een re-integratietraject volgt of afspraken met het UWV heeft over re-integratieactiviteiten, moet over zijn vakantieplannen overleggen met de arbeidsdeskundige. Maximaal 4 weken per jaar kan iemand van zijn sollicitatieplicht vrijgesteld worden om met vakantie te gaan. De vakantie mag de re-integratie niet in de weg staan. Als er een sollicitatieplicht is en de vakantie niet doorgegeven wordt, kan het UWV de WIA-uitkering tijdelijk intrekken of verlagen of een boete opleggen.
  • Degene, die geen sollicitatieplicht heeft, maar langer dan 4 weken naar het buitenland gaat voor vakantie of familiebezoek, moet dit uiterlijk 2 weken van tevoren doorgeven aan het UWV met het formulier Wijzigingen als u een WIA-uitkering heeft. Als dit niet (tijdig) doorgegeven wordt, kan het UWV de WIA-uitkering tijdelijk intrekken of verlagen of een boete opleggen. Degene, die geen sollicitatieplicht heeft en korter dan 4 weken weggaat, hoeft dat niet aan het UWV door te geven. Ook als de vakantie in Nederland plaatsvindt, hoeft de vakantie niet aan het UWV doorgegeven te worden, mits er wel voor gezorgd wordt dat het UWV u kan bereiken en u de post van het UWV kan lezen door te het laten doorsturen of uw verblijfplaats aan het UWV door te geven. Er moeten geen afspraken met het UWV gemist worden.

Als er naast de WIA-uitkering nog gedeeltelijk gewerkt wordt, moet de vakantieperiode ook natuurlijk nog met de werkgever overlegd worden.