OSF boottocht afdelingen Friesland en West-Friesland 13 juni 2019

29/04/2019

De afdelingen West-Friesland en Friesland mogen, met instemming van het OSF, de leden die LANGDURIG UITKERINGSGERECHTIGD zijn en de leden die AOW ontvangen uitnodigen voor een boottocht. Deze boottocht gaan we bij genoeg deelname houden op DONDERDAG 13 JUNI a.s.       

 

We hebben voor deze boottocht besproken en vastgelegd het schip “De Klifrak” van rederij “DE OORDEN “ te Koudum. Vertrek en opstapplek Koudum op de Galamadammen. Tijdstip 12.00 uur. Terug ongeveer 18.00 uur.

 

Ontvangst met koffie en broodjes, waarna we tijdens het varen getrakteerd worden op een hapje bij de borrel, en aan het einde van de dag kunnen we genieten van een stamppottenbuffet (voor diegenen die een speciaal dieet hebben graag vooraf melden).

 

De vaarroute ziet er als volgt uit: Als iedereen aanwezig is varen we via de Oorden naar de langst aaneengesloten waterplas van Friesland, de Fluessen en het Hegermeer, wat meer dan 10 km lang is. Wij steken dit meer helemaal over en verlaten het aan de andere kant bij het watersport dorp Heeg, via de Jeltesloot. Via de Jeltesloot komen we op de Wijde Wymerts uit, die ons door het plaatsje Ozingahuizen naar de derde stad van de Friese elfsteden brengt IJlst. Als we door IJlst gevaren zijn, komen we langs de 330 jaar oude houtzaagmolen De Rat. Via de Geeuw bereiken we de tweede Friese elfstedenstad Sneek. In Sneek blijven we een klein uurtje liggen, zodat de mensen die dat willen even een wandeling in de stad kunnen maken. In Sneek varen we langs de waterpoort en door de grachten, om uiteindelijk via de Houkesloot Sneek te verlaten. Voor het Sneekermeer buigen wij af, het Princes Margrietkanaal op, en zullen zo uiteindelijk weer terug komen bij onze ligplaats op de Galamadammen. Tijdens die terugtocht zal zoals vermeld het buffet geserveerd worden. Een mooie tocht over groot en klein water door plaatsen als IJlst en dwars door Sneek.

 

De ligplaats van de boot is Galamadammen 3, 8723CE Koudum. Dit is een wit huisje, daar rijdt U langs en volgt het pad richting het water. Dus vanaf Koudum doorrijden richting het hotel op de Galamadammen. Op de rotonde niet richting hotel maar linksaf slaan. U ziet dan een wit huisje.     

   

Alle leden die in aanmerking komen voor deelname aan deze boottocht hebben persoonlijk een uitnodiging gekregen waarin staat hoe ze zich kunnen aanmelden. U kan zich inschrijven van maandag 26 april t/m vrijdag 10 mei. Bij de opgave kunt U 1 persoon extra (dus uw partner of eventuele begeleider) op geven.

 

Let wel, er is beperkt plaats op de boot. VOL IS VOL. De volgorde van inschrijving wordt bepaald door de binnenkomst van de betaling. OOK WILLEN WE U ER OP WIJZEN DAT ROLSTOELGEBRUIK OP DE BOOT NIET MOGELIJK IS.

 

De besturen West- Friesland en Friesland van het HZC.