All-inloon toegestaan?

04/04/2019

Een werkgever kan ervoor kiezen de vakantietoeslag en het vakantiegeld all-in te betalen bij het loon, zodat hij niet later (meestal in de maand mei) nog apart de vakantietoeslag en het loon over de vakantiedagen hoeft te betalen. Mag dat?

 

Dat mag inderdaad. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) verplicht een werkgever niet tot een eenmalige uitbetaling van de vakantietoeslag en het vakantiegeld. Het kan onderdeel zijn van een all-inloon.

De werkgever moet de werknemer hierover wel duidelijk infomeren. Dat blijkt uit twee recente rechtszaken. Veel werknemers en werkgevers denken dat op hun loonstrook te zien moet zijn welk deel het normale loon is en welk deel de vakantietoeslag en welk deel het vakantiegeld (loon over de vakantiedagen). Onlangs heeft echter een rechtbank uitgesproken dat all-in loon is toegestaan, zolang een schriftelijke arbeidsovereenkomst duidelijkheid geeft over de manier van uitbetalen en de bijbehorende loonspecificaties.

 

In oktober 2018 stelde een kantonrechter nog een werkneemster in het gelijk, toen zij aanvoerde dat ze geen vakantiegeld en geen vakantietoeslag had ontvangen. De reden hiervan was dat de rechter vond dat de CAO onduidelijk was op dit punt. De werkgever had om die reden het all-inloon (de hoogte van het loon, de vakantietoeslag en het vakantiegeld) duidelijk moeten specificeren op haar loonstroken, wat niet gebeurd was.

Kortom: als de werkgever maar op de loonstrook, in de individuele arbeidsovereenkomst of in de CAO zichtbaar maakt welke delen van het nettoloon van de werknemer te kwalificeren zijn als het normale reguliere loon, het vakantiegeld en de vakantietoeslag, dan mag de vakantietoeslag en het vakantiegeld all-in betaald worden bij het loon.