Uitnodiging ledenvergadering afdeling Eindhoven 5-4-2019

21/03/2019

Aan de leden van afdeling Eindhoven van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

 

Geachte leden,

 

Afdeling Eindhoven houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op vrijdagavond 5 april 2019.

 

De vergadering begint om 20:30 uur (zaal open om 20.00 uur) en wordt naar goed gebruik gehouden in:

 

Café-zaal van Leeuwen

Bogardeind 41; 5664 EA te Geldrop

 

Programma:

  • Opening door de voorzitter
  • Behandelen notulen van ledenvergadering 2018
  • Nieuws vanuit de vereniging
  • Behandeling cao-nieuws en sociale zekerheid
  • Pauze
  • Huldiging jubilarissen
  • Trekking van de verloting
  • Rondvraag en sluiting

 

Namens het bestuur wil ik u van harte uitnodigen deze ledenvergadering bij te wonen. Het bestuur hoopt op een grote opkomst om samen met u de jubilarissen te kunnen feliciteren.

 

Voor ieder aanwezig lid zal er na afloop van de vergadering een attentie klaarliggen.

 

Met vriendelijke groet,

namens Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

 

Het afdelingsbestuur van de afdeling Eindhoven