Uitnodiging ledenvergadering afdeling Groningen 29 maart 2019

11/03/2019

Aan de leden van afdeling Groningen van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

U als HZC-lid wordt van harte uitgenodigd om onze ledenvergadering bij te wonen op:

 

vrijdagavond 29 maart a.s.

Stichting Dorpshuis Kolham

Hoofdweg 58; 9615 AD te Kolham

Aanvang 20:00 uur

(zaal open vanaf 19:30 uur)

 

Agenda

 1. Opening door voorzitter Arie Oosterhuis
  1. Verslag vorige vergadering 9 maart 2018 (ter tafel)
  2. Verslag algemene vergaderingen 2018 (ter tafel)
 2. Voorstellen/vragen voor de komende algemene vergadering
 3. Kascontrole door de heren J. Smits en J. Vermue
 4. Voorstellen nieuwe rayonbestuurder Stefan van der Land
 5. Presentatie partnerlidmaatschap door Hennie Scholte ter Horst
 6. Pauze
 7. Huldiging van de aanwezige jubilarissen 
 8. Even bijpraten over pensioenen/cao/verenigingsnieuws etc.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Ook is onze voorzitter René van der Steen voornemens op onze vergadering aanwezig te zijn.

Graag tot ziens in Kolham op vrijdag 29 maart!

 

Met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur van Groningen