Uitnodiging ledenvergadering afdeling Emmen 22 maart 2019

04/03/2019

Aan de leden van afdeling Emmen van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Het bestuur van afdeling Emmen nodigt u van harte uit om samen met ons uw steentje bij te dragen aan onze vereniging.

 

De avond wordt gehouden op vrijdag 22 maart 2019 a.s.

(aanvang  20:00 uur tot ± 22:00 uur)

 

Café restaurant Hegeman

Hoofdstraat 16; 9443 PA Schoonloo

 

Tijdens de ledenvergadering zal HZC-rayonbestuurder Hennie Scholte ter Horst het een en ander uiteenzetten over de actuele zaken die betrekking hebben op het cao gebeuren en nog vele andere dingen die bij u op komen.

Tevens zal Hennie zijn opvolger Stefan aan ons voorstellen.

Natuurlijk krijgt u volop de gelegenheid om vragen te stellen. Verder wordt onderstaande agenda gevolgd en hopen we dat er ook onder de aanwezige leden mensen zijn die het bestuur willen komen versterken.

 

Agenda ledenvergadering

  1. Opening
  2. Mededelingen / Bestuurlijke zaken.
  3. In- en uitgegane stukken
  4. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 23 maart 2018
  5. Financieel verslag
  6. Samenvatting Algemene Vergaderingen 2018
  7. Pauze
  8. Presentatie door onze rayonbestuurder Hennie Scholte ter Horst o.a. over pensioen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Graag tot ziens in Schoonloo op vrijdag 22 maart 2019!

 

Met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur van afdeling Emmen