Uitnodiging afdeling Land van Heusden en Altena 15 maart 2019

22/02/2019

Aan de leden van afdeling Land van Heusden en Altena van Vakvereniging Het Zwarte Corps


Op vrijdagavond 15 maart 2019 houdt afdeling Land van Heusden en Altena haar jaarlijkse ledenvergadering.

De agenda is zodanig opgesteld dat er tijd genoeg is om met elkaar op een sympathieke manier in discussie te gaan en daarna nog voldoende ruimte is om informeel met elkaar verder te praten en uw persoonlijke vragen te stellen.

De vergadering wordt gehouden in: 

Hotel ‘de Koppelpaarden’
Oude Kerkstraat 1, 4271 BB Dussen
aanvang 20:00 uur
(zaal open vanaf 19:30 uur)

 Agenda
·         Opening door de voorzitter Cees voor den Dag
·         Mededelingen vanuit het afdelingsbestuur en rayonbestuur
·         Aansluiting van HZC bij VCP (Vakcentrale voor Professionals). Terugblik op het eerste jaar
·         Korte presentatie partnerlidmaatschap
·         Rondvraag
·         Sluiting

Zoals gebruikelijk wordt er een verloting gehouden met mooie en soms heerlijke prijzen.

De rest van de avond is aan de aanwezige leden:
-       Is er iets waar u over wil discussiëren?
-       Maakt u liever gebruik van de mogelijkheid tot informeel napraten of het stellen van (persoonlijke) vragen aan afdelingsbestuurders of rayonbestuurster.
-       Wordt het gewoon een gezellig uurtje van onderling bijpraten en nader kennis maken?
Hoe dan ook: de invulling van de 2e helft is aan u!

Als dank voor deelname aan de avond krijgt iedereen een leuke attentie.

Graag tot ziens op 15 maart!

Met vriendelijke groet,
Het afdelingsbestuur van Land van Heusden en Altena