De wettelijke opzegverboden bij ontslag

20/02/2019

De wet kent een aantal opzegverboden, die bij ontslag van toepassing kunnen zijn. Bij een opzegverbod mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen en heeft de werknemer extra ontslagbescherming. Opzegging in strijd met een opzegverbod kan door de rechter worden vernietigd of er kan door de rechter een billijke vergoeding worden toegekend.

 

De werkgever mag niet opzeggen:

 

 • Tijdens de eerste 2 jaar dat de werknemer arbeidsongeschikt is.
  Als de werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Als de werknemer pas ziek werd, nadat de ontslagaanvraag al door de werkgever bij het UWV was ingediend, geldt het opzegverbod tijdens ziekte ook niet. Ook als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie en daar geen goede reden voor heeft, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet.

 • Tijdens de zwangerschapen het zwangerschaps- en bevallingsverlof

 • Tijdens de militaire dienstplicht

 • Tijdens het lidmaatschap van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of als de werknemer op een kandidatenlijst hiervoor staat

 • Vanwege een lidmaatschap van een vakbond of het deelnemen aan activiteiten van de vakbond

 • Vanwege ouderschapsverlof of adoptieverlof

 • Vanwege overgang van onderneming

 • Vanwege de omstandigheid dat een werknemer niet op zondag wil werken

 

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de opzegverboden, situaties waarin de werkgever toch de arbeidsovereenkomst mag opzeggen:

 

 • Als er sprake is van ontslag op staande voet om een dringende reden

 • Als de werknemer nog in zijn proeftijd zit

 • Als de werknemer getekend heeft voor een vaststellingsovereenkomst, en daar niet binnen 14 dagen op terug komt.

Hiervoor geldt de waarschuwing dat u eigenlijk niet een vaststellingsovereenkomst moet tekenen, terwijl er een opzegverbod geldt, dus bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan waarschijnlijk geen uitkering.

 • Als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft

 • Als het ontslag plaatsvindt wegens sluiting van de onderneming

Bij sluiting van bedrijfsonderdeel geldt deze uitzondering weer niet, omdat in dat geval bij een ander onderdeel van het bedrijf de re-integratie kan worden voortgezet.

 

Als u vragen heeft of een opzegverbod in uw situatie van toepassing is of andere vragen heeft over de opzegverboden, neem dan contact op met de HZC Servicedesk via servicedesk@hzc.nl of 030 – 6006070.