Het belang van een overlijdensrisicoverzekering voor zzp'ers en werknemers

21/02/2019

Als zzp’er wordt je geacht voor eigen rekening en risico te werken. Dit uit zich op vele manieren. Als een factuur niet wordt betaald, dan ligt het risico hiervoor bij jezelf, als de opdrachtgever niet tevreden is over het geleverde werk, moet je zelf dit zelf oplossen. Als je ziek wordt en niet kan werken, dan zijn er simpelweg geen inkomsten. Als je kostwinner bent, dan lijd niet alleen jij, maar ook je gezinsleden onder de niet afgedekte risico’s. Een risico dat vaak wordt vergeten af te dekken is voldoende inkomen voor je nabestaanden mocht je komen te overlijden.

 

Loondienst geen garantie

Als je in loondienst werkt dan bouw je hoogstwaarschijnlijk via je werkgever pensioen op. Naast een ouderdomspensioen heb je vaak ook een nabestaandenpensioen, zodat de achterblijvende partner een levenslange uitkering krijgt na overlijden. Echter, wat veel mensen niet weten; in menig pensioenregeling, ongeacht de leeftijd van de deelnemer, is deze nabestaandenvoorziening op risicobasis en ben je verzekerd zolang je deelnemer bent en vaak werkzaam blijft bij hetzelfde bedrijf.

Dat betekent dus in de praktijk dat als je besluit zelfstandig ondernemer te worden, het pensioen dat je voor later hebt opgebouwd, je ouderdomspensioen, wel gewoon blijft staan, maar dat het nabestaandenpensioen volledig is komen te vervallen. Mocht jou dus iets overkomen, dan krijgen je nabestaanden niets meer.

 

Orv moet passend zijn

Een eventuele bestaande overlijdensrisicoverzekering (orv), die je in prive hebt afgesloten, is vaak bedoeld om de hypotheek (deels) af te lossen. Er is dus niet voorzien in het enorme inkomenstekort voor partner en eventuele kinderen die achterblijven. Dit levert in de praktijk schrijnende situaties op voor de nabestaanden die los van het persoonlijk drama ook nog met financiële problemen krijgen te maken.
 

ANW geen vetpot

De overheid heeft in sommige gevallen natuurlijk een vangnet middels de ANW in het leven geroepen, echter is deze uitkering, wanneer je hier al voor in aanmerking komt, echt alleen een basisvoorziening en vaak alleen voor korte duur. Bijvoorbeeld totdat het jongste kind 18 is. De ANW is in veel gevallen niet toereikend om de risico’s bij overlijden op te vangen.

Wat kan je dan doen om het vaak enorme financiële risico wel goed af te dekken, ook al heb je jarenlang in loondienst gewerkt. Je zult goede voorzieningen moeten treffen, dan kan onder meer door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten die niet alleen bedoeld is voor het aflossen van je hypotheek, maar die zorgt voor financiële reserves. Zo blijven je nabestaanden niet met lege handen achter.

 

Lees op de website op de verzekeringspagina meer over de overlijdensrisicoverzekering met berekenings- en afsluitmogelijkheden.

 

Bron: ZZP Nederland