Uitnodiging ledenvergadering afdeling Friesland 8 maart 2019

19/02/2019

Aan de leden van afdeling Friesland van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Op vrijdag 8 maart 2019 houdt de afdeling Friesland haar jaarlijkse ledenvergadering in:  

 

Restaurant & Partycentrum "De Pleats''

Schoolstraat 82, 9251 ED Burgum

aanvang 20.00 uur

(zaal open vanaf 19.30 uur)

 

Agenda:

  • Opening door voorzitter Ben Kok

  • Voorstellen nieuwe rayonbestuurder Stefan van der Land, vanwege pensioen huidige rayonbestuurder Hennie Scholte ter Horst

  • In- en uitgaande stukken

  • Verslag voorjaarsvergadering (zie ommezijde) en Algemene Vergadering 2018

  • Verslag penningmeester

Pauze

  • Partnerlidmaatschap

  • Nieuws uit de vereniging

  • Cao nieuws en nieuw pensioenstelsel

  • Rondvraag
  • Sluiting door de voorzitter

 

De huldiging jubilarissen zal ook dit jaar apart gedaan worden in het najaar!

Voor iedere bezoeker zal er een kleine attentie klaarliggen.

 

Tot ziens op 8 maart in Burgum!

 

Met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur Friesland