Uitnodiging ledenvergadering afdelingen Den Haag en Rotterdam 8 maart 2019

19/02/2019

Aan de leden van afdelingen Den Haag en Rotterdam van Vakvereniging Het Zwarte Corps

           

Op vrijdagavond 8 maart 2019  houden de afdelingen Den Haag en Rotterdam hun jaarlijkse ledenvergadering.

 

Net als vorig jaar hebben de afdelingen er voor gekozen de vergadering gezamenlijk te houden. De agenda is zodanig aangepast dat er tijd genoeg is om met elkaar op een sympathieke manier in discussie te gaan, waarna er nog voldoende ruimte is om informeel met elkaar verder te praten.

 

De vergadering wordt gehouden in: 

 

Postduivenvereniging “de Stormvliegers”
Nijverheidscentrum 50; 2761 JP te Zevenhuizen (ZH)
Aanvang 20.00 uur
(de koffie staat klaar vanaf 19.30)

 

Agenda

  • Opening

  • Mededelingen vanuit de afdelingsbesturen

  • Verslag van de secretaris afdeling Den Haag

  • Financieel verslag afdeling Den Haag en afdeling Rotterdam

  • Bestuur afdeling Den Haag: aftredend en herkiesbaar Piet Steenvoorden en Hans van Frankfoort

  • Aansluiting van HZC bij VCP (Vakcentrale voor Professionals). Terugblik op het eerste jaar.

  • Korte presentatie partnerlidmaatschap

  • Rondvraag

  • Sluiting

 

Bij binnenkomst krijgt ieder aanwezig HZC-lid een gratis lot, waarmee direct na de vergadering een leuke prijs gewonnen kan worden zoals een schaalmodel.

 

De rest van de avond is er gelegenheid tot informeel napraten of het stellen van (persoonlijke) vragen aan afdelingsbestuurders of rayonbestuurster.

Als dank voor deelname aan de avond krijgt iedereen een leuke attentie.

Graag tot ziens op 8 maart!

 

Met vriendelijke groet,

De besturen van de afdelingen Den Haag en Rotterdam