Uitnodiging ledenvergadering afdeling Utrecht 1 maart 2019

12/02/2019

Aan de leden van afdeling Utrecht van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Op vrijdagavond 1 maart 2019  houdt afdeling Utrecht haar jaarlijkse ledenvergadering.

 

De vergadering wordt gehouden in: 

 

’t Trefpunt

Iepenlaan 2; 3481 XA te Harmelen

Aanvang 20:00 uur

(zaal open vanaf 19:30 uur)

 

Agenda

 

  • Opening
  • Mededelingen vanuit het afdelingsbestuur en rayonbestuurster
  • Mededelingen rayonbestuurster Wilma Hermsen
  • Aansluiting van HZC bij VCP (Vakcentrale voor Professionals). Terugblik op het eerste jaar.
  • Korte presentatie partnerlidmaatschap
  • Rondvraag
  • Sluiting
  • Pauze
  • Huldiging van de jubilarissen

 

Na afloop is er gelegenheid tot informeel napraten of het stellen van persoonlijke vragen.

Er zal voor ieder aanwezig lid een attentie klaarliggen.  

 

Graag tot ziens op 1 maart in Harmelen!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de afdeling Utrecht