Ledenvergadering afdeling Zeeland 22 februari 2019

04/02/2019

Aan de leden van afdeling Zeeland van Vakvereniging Het Zwarte Corps

Op vrijdagavond 22 februari 2019 houdt afdeling Zeeland haar jaarlijkse ledenvergadering in:

Vergader- en Congrescentrum De Stenge
Stengeplein 1, 4451 CZ te Heinkenszand
aanvang 20:00 uur
(zaal open vanaf 19:30 uur)

U en uw (eventuele) partner zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Gezien de belangrijkheid van de onderwerpen rekenen wij op uw komst en op inbreng van uw wensen. Daarnaast ligt er voor ieder aanwezig lid een leuke attentie klaar.

AGENDA

·         Opening door de voorzitter
·         Mededelingen vanuit het Bestuur:
o   Notulen vorige vergaderingen
o   Financieel verslag
o   Algemene Vergadering; terugkoppeling over 2018, voorstellen voor 2019
·         Terugkoppeling cao’s (actuele stand van zaken m.b.t. (o.a.) de cao Bouw en Infra, de cao LEO en de cao Rail Infra
·         Huldiging jubilarissen
·         Trekking loterij
·         Rondvraag en sluiting door de voorzitter

Met vriendelijke groet,
namens het afdelingsbestuur van Zeeland