Uitnodiging ledenvergadering afdeling Made 15 februari 2019

28/01/2019

Aan de leden van afdeling Made van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Op vrijdagavond 15 februari 2019 houdt afdeling Made haar jaarlijkse ledenvergadering in:               

Café ‘t Tapperijke
Marktstraat 9; 4921 BE Made
aanvang 20:00 uur
(zaal open vanaf 19:30 uur)

U en uw (eventuele) partner zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Deze avond zal extra feestelijk zijn door de huldiging van de jubilarissen. Daarnaast zal er voor ieder aanwezig lid een leuke attentie klaar liggen.

AGENDA

•           Opening door de voorzitter
•           Mededelingen vanuit het Bestuur
•           Huldiging jubilarissen
Pauze met verkoop loten
•           Notulen vorige vergadering
•           Ingekomen stukken
•           Algemene Vergadering 2018 en voorstellen 2019
•           Nieuws vanuit de vereniging
•           Cao en Sociaal nieuws
•           Trekking loterij
•           Rondvraag en sluiting door de voorzitter

Graag tot ziens op vrijdag 15 februari in Made!

Met vriendelijke groet,
namens het afdelingsbestuur van afdeling Made