Arbowet en werken bij lage temperaturen

24/01/2019

Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek of van het product dat moet worden bewerkt niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer.

 

Hoewel er geen specifieke temperaturen worden genoemd, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten te voorkomen.

Als een lage temperatuur niet vermeden kan worden moet de werkgever:

  • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen;
  • de duur van de werkzaamheden verkorten;
  • werkzaamheden afwisselen met werk op een warme plek.

 

Voor de bouw-cao gelden er afwijkende afspraken.

 

Bron: Arboportaal