De belangenbehartiging van Stichting ZZP Nederland in 2018

14/01/2019

Stichting ZZP Nederland strijdt voor ondernemersvrijheid met goede voorzieningen en tegen opgelegde verplichtingen. Dat hebben wij ons hele bestaan reeds gedaan en zullen wij ook blijven doen. De vraag is: Wat hebben we bereikt in 2018? Hieronder een kleine selectie:

 

De Wet DBA wordt niet meer gehandhaafd

Na de invoering van de Wet DBA bleek deze totaal onwerkbaar. Stichting ZZP Nederland heeft zich hard gemaakt om de wet weer van tafel te krijgen. De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is nu verlengd tot 1 januari 2021.

Inmiddels praat ZZP Nederland mee over de opvolger van de wet DBA, daar zijn nog harde noten te kraken over definitie van de begrippen gezag en regulier, tariefafbakening, opdrachtgeversverklaring etc. Ook in 2019 blijft Stichting ZZP Nederland zich hard maken voor een goede opvolger.

 

Verplicht pensioen en aov van de baan

Vanuit de werkgeverskant (AWVN) en via het Nibud werd de roep om een verplichte pensioenopbouw steeds groter. Daarnaast willen diverse partijen ook dat er een verplichte aov komt. Onderzoek onder de achterban van ZZP Nederland wijst uit dat ze geen verplichting wil. Daarom heeft ZZP Nederland meerdere brieven naar bewindvoerders gestuurd. Het kabinet besluit om voorlopig geen verplichting in te stellen voor pensioen en aov.

Uit een groot onderzoek van ZZP Nederland blijkt dat zzp'ers wel degelijk pensioen opbouwen, maar dat de voorlichting omtrent voordelig pensioen sparen te wensen overlaat.

 

BSN-nummer mag niet meer in btw-nummer van de zzp'er

Al meerdere jaren pleit ZZP Nederland ervoor om het BSN-nummer uit het btw-nummer te halen om fraude te voorkomen. Na veel onderzoeken hierover komt Autoriteit Persoonsgegevens met de conclusie dat de Belastingdienst niet het BSN-nummer in het btw-nummer mag verwerken.

De Belastingdienst heeft inmiddels beloofd de omzetting voor 1 januari 2020 geregeld te hebben.

 

Stop op bulkverkoop telefoonnummers en e-mailadressen KVK

In 2018 riep stichting ZZP Nederland op, onder andere in het tv-programma Radar, de levering van persoonsgegevens van zzp’ers door KVK te stoppen. De achterban van ZZP Nederland klaagde al tijden over de agressieve en misleidende benadering door tussenpersonen, die grote aantallen persoonsgegevens hebben aangekocht bij Kamer van Koophandel. “De reactie van KVK om telefoongegevens niet meer te verstrekken is een stap in de goede richting, maar er moet meer gebeuren”, zegt voorzitter Maarten Post.


En nog meer:

2018 is een roerig jaar geweest. We hebben ons dan ook met veel ondernemerszaken beziggehouden, hieronder in het kort nog enkele onderwerpen:

•             Verzekeraars zijn bereid mee te denken over goede overgangsregeling AOW-gat.
•             Minister Dekker zegt toe dat kleine ondernemers niet direct worden beboet als ze nog niet AVG-proof zijn.
•             Stichting ZZP Nederland praat mee over uitwerking Regeerakkoord.

 

Hoe gaan we verder in 2019

Er zijn heel veel onderwerpen die de blijvende aandacht van Stichting ZZP Nederland nodig hebben. Onder andere op de volgende dossiers zullen wij ook in 2019 actief stappen ondernemen.

•             AOW-aov-gat
•             Bbz en schuldhulp
•             Pensioen
•             AVG en privacy
•             Wet DBA

 

Bron: ZZP Nederland