Uitnodiging ledenvergadering afdeling Roosendaal e.o. 8-2-2019

21/01/2019

Aan de leden van afdeling Roosendaal e.o. van Vakvereniging Het Zwarte Corps


UITNODIGING LEDENVERGADERING


Op vrijdagavond 8 februari 2019 houdt afdeling Roosendaal e.o. haar jaarlijkse ledenvergadering in:                     

Gemeenschapshuis Welberg,
Kapelaan Kockstraat 54 te Welberg (gemeente Steenbergen)
aanvang 20:00 uur
(zaal open vanaf 19:30 uur)

U bent hiervoor van harte uitgenodigd
 
Ook dit jaar heeft afdeling Roosendaal e.o. besloten om een speciale jubileummiddag te houden t.w. op zaterdag 26 oktober 2019.  De jubilarissen zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

 
AGENDA

-       Opening van de vergadering
-       Verslag voorjaarsvergadering 2018
-       Mededelingen vanuit het Bestuur
-       Nieuws vanuit de vereniging
-       Terugkoppeling Algemene Vergadering 2018
-       Voorstellen Algemene Vergadering 2019
-       CAO; het laatste nieuws op dit gebied
-       Sociale ontwikkelingen
-       Rondvraag
-       Sluiting van de vergadering

Met nog meer inhoudelijkheid en aandacht voor de onderwerpen rekenen wij op uw komst en inbreng van uw wensen. Daarnaast ligt er voor ieder aanwezig lid een leuke attentie klaar.

Met vriendelijke groet,
namens het afdelingsbestuur van afdeling Roosendaal e.o.