Bouwsector wil blootstelling aan dieselmotoremissie terugdringen

13/12/2018

Werkgevers en werknemers in de bouwnijverheid hebben afspraken gemaakt om de blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) op de bouwplaats zo veel als mogelijk terug te dringen. Op die manier moet de kans op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kleiner worden en de kwaliteit van het werk verbeteren.

 

Dieselmotoremissie is het gevolg van een niet homogeen verbrandingsproces van dieselbrandstof in een dieselmotor. DME kan onder andere leiden tot oogirritatie, hart- en vaataandoeningen en luchtwegklachten en ontstekingsreacties. Daarnaast is er een verhoogde kans op long- en blaaskanker.

Nederland heeft nog geen wettelijke grenswaarde voor DME. De Europese Commissie werkt momenteel aan een Europese grenswaarde. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwsector hebben vooruitlopend op de nieuwe grenswaarden afspraken gemaakt om de blootstelling aan DME zoveel als mogelijk te reduceren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamd A-blad.

 

‘Bewust worden van de problematiek van dieselmotoremissie’

Volgens René van der Steen, voorzitter van werknemersorganisatie Het Zwarte Corps, moeten we niet direct wonderen verwachten van de richtlijnen die zijn opgenomen in het A-blad. ‘Het draagt in deze fase vooral bij aan bewustwording van de problematiek. Emissies zijn schadelijk voor de gezondheid. De afspraken zoals vastgelegd in het A-blad vormen een eerste aanzet tot het nemen van treffende maatregelen. We maken het onderwerp hiermee bespreekbaar.’

Volgens de gemaakte afspraken moeten met de hoogste prioriteit maatregelen genomen worden als het verbodsniveau voor elementair carbon en/of de wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide (zie kader) wordt overtreden. In overige situaties dienen bedrijven een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren om de blootstelling aan DME te reduceren.

 

Lees verder op de website van BouwMachines