Mag ik mijn vakantiedagen meenemen naar 2019?

10/12/2018

Nu er weer bijna een nieuw jaar aanbreekt, denken veel werknemers dat ze nog snel hun vakantiedagen voor het einde van het jaar moeten opnemen, omdat ze anders komen te vervallen. Dit is echter niet zo. Hieronder zetten we nog even de belangrijkste punten over het opnemen van vakantiedagen op een rijtje.

 

Wettelijke vakantiedagen

Het aantal wettelijke vakantiedagen is vier maal het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Een werknemer die 40 uur per week werkt, heeft dus recht op 160 vakantie-uren per jaar, of wel 20 vakantiedagen per jaar. Dit geldt wel als iemand  het hele jaar in dienst is, anders is het naar rato.

In de wet is bepaald dat als deze wettelijke vakantiedagen niet zijn opgenomen binnen 6 maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, ze vervallen. De wettelijke vakantiedagen die u in 2018 heeft opgebouwd, dienen dus vóór 1 juli 2019 te zijn opgenomen. Anders komen deze dagen definitief te vervallen. Deze bepaling is in de wet opgenomen om te stimuleren dat werknemers met enige regelmaat hun vakantiedagen opnemen en niet deze dagen eindeloos opsparen.

 

Alleen als je door je werkgever niet in staat bent gesteld om je wettelijke vakantiedagen op te nemen, omdat bijvoorbeeld de werkdruk het niet toelaat, vervallen ze nog niet. Laat dit dan wel door uw werkgever schriftelijk vastleggen. Ook is het mogelijk om met de werkgever (schriftelijk) een langere vervaltermijn af te spreken of kan in een CAO een langere vervaltermijn zijn opgenomen.

 

Bovenwettelijke vakantiedagen

Naast de wettelijke vakantiedagen hebben de meeste werknemers recht op extra vakantiedagen, die zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Deze extra dagen heten bovenwettelijke vakantiedagen. De meeste mensen bouwen 20 wettelijke vakantiedagen op en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat deze pas na 5 jaar verjaren. Dus de bovenwettelijke vakantiedagen die u in 2018 heeft opgebouwd, maar nog niet heeft opgenomen, bent u  pas kwijt op 1 januari 2024. U moet deze dagen voor 1 januari 2024 opnemen.

Het is dus belangrijk om eerst uw wettelijke vakantiedagen op te nemen, omdat die veel eerder vervallen dan uw bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Als u vragen heeft over uw vakantiedagen, kunt u deze stellen via de mail: servicedesk@hzc.nl of telefonisch: 030 – 6006070.