Wijzigen Certificeren in Registreren van TCVT-machinisten

14/11/2018

TCVT RA (Register Administratie) gaat per 1 juli 2019 het registreren van TCVT- machinisten namens de Minister van SZW beheren *). Met de invoering van Registratie komt een einde aan de certificering van machinisten.

 

Registratie is in de kern min of meer gelijk aan Certificatie en verloopt ook via een TCVT- examen en beoordeling door een zg. Register Administratie Instelling (RAI). Een van de grote verschillen is dat de “CBI” het officiële document (certificaat) niet meer namens de Minister uitgeeft, maar dat TCVT RA dat namens de Minister gaat doen (Registratie).
De RAI (voorheen bijv. de CBI) is wel verantwoordelijk voor de examinering en geeft hierover een zwaarwegend advies af aan TCVT RA.

 

*) 1 juli 2019 is de door SZW aangegeven beoogde ingangsdatum van de wetswijziging.

 

Gelijk met de invoering van de registratie, komen er aangepaste wettelijk verplichte (examinerings)schema’s machinisten verticaal transport en gaat TCVT RA ook over op het afgeven van TCVT-passen in plaats van het TCVT-boekje.
Op de TCVT-pas (DSP: digital safety pas) kan de praktijkervaring van de machinist worden bijgeschreven door een door TCVT RA geautoriseerde persoon (bijv. de werkgever) en de bijscholing door de door TCVT RA erkende trainer.

Maar ook andere behaalde diploma’s en certificaten, zoals bijv. VCA kunnen op de pas worden geregistreerd. De pas is uit te lezen via het TCVT RA-register.

 

De bestaande TCVT-certificaten worden per 1 juli 2019 van rechtswege omgezet in TCVT RA registraten en behouden daarmee gedurende de lopende geldigheidsduur hun wettelijke bewijskracht. Per die datum worden ook de passen verstuurd. De huidige certificaathouder (de TCVT-machinist) hoeft niet zelf in actie te komen.
Bij de (1e) registratie en herregistratie (voorheen hercertificatie) komt de kandidaat automatisch in aanmerking voor een “registraat”.

 

De pas kan ook worden gebruikt als toegangspas (bijv. op sommige industrielocaties zoals in de Botlek), maar moet dan worden geactiveerd via hiervoor bestemde locaties: dit is dus geen noodzaak voor TCVT-gebruik !
Op de pas komt een uniek registratienummer en de foto van de kandidaat.

 

Kosten

Een registratie + pasje kost maximaal € 165,– voor vijf jaren (prijsstelling onder voorbehoud). Gelijk aan het huidige certificaat dat via DNVGL wordt verstrekt. De kosten voor de CBI (DNVGL) tot certificaatverlening vervallen uiteraard.

Meer informatie en/of vragen over TCVT RA via Paul Uilenbroek, check www.tcvt-ra.nl  of kantoor@tcvt-ra.nl