Uitkering onterecht niet uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag (ORT) cao Beroepsgoederenvervoer

26/11/2018

Cao-partijen in het beroepsgoederenvervoer hebben een regeling getroffen over hoe om te gaan met het loon over vakantiedagen vanaf 1 januari 2019. Dat lijkt ons ook een goede regeling.

 

Over het verleden zijn zij overeengekomen om werknemers in drie termijnen een bedrag van € 750 uit te betalen aan gemiste ORT over de vakantietoeslag. Dit in reactie op een uitspraak van het Europese Hof hierover. De gemiste ORT over de vakantietoeslag is volgens die uitspraak opeisbaar over de afgelopen 5 jaar.

 

Verschillende leden hebben bij ons aangeklopt omdat ze het bedrag veel te laag vinden. Dat zijn wij met die leden eens. In overleg met hen is HZC nu bezig om juridische stappen voor te bereiden om meer dan € 150 per jaar over de afgelopen jaren te krijgen.

De cao-partijen hebben in de cao verder afgesproken dat een werknemer uiterlijk maart volgend jaar in moet stemmen met het bedrag van € 750, of moet besluiten om juridische stappen te ondernemen. Naar verwachting zal voor die tijd al veel meer duidelijk zijn over de juridische acties die HZC onderneemt. Daarover houden wij u natuurlijk op de hoogte, zodat u geen rechten verliest.

Dit weekend bereikten ons berichten dat sommige werkgevers in het beroepsgoederenvervoer hun werknemers een lange brief hebben gestuurd met het voorstel deze € 750 dit jaar nog uit te keren, op voorwaarde dat die werknemers uiterlijk 10 december afstand doen van alle rechten om via een proces meer geld te krijgen.

 

Wij adviseren u niet in te gaan op dit voorstel. Het voorstel betekent dat u alle rechten en mogelijkheden om nog te procederen kwijt bent en dus nooit meer krijgt dan € 750 over de afgelopen jaren.

 

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen in onze juridische stappen. Mochten die voor maart nog onvoldoende uitzicht bieden op een goed resultaat, dan kunt u altijd nog tekenen en ontvangt u in 2019 € 750.