Wijzigen certificeren in registreren van machinisten

07/09/2018

TCVT RA (Register Administratie) gaat in 2019 het registreren van TCVT-machinisten beheren 1). Met de invoering van Registratie komt een einde aan de certificering van machinisten. Registratie is in de kern min of meer gelijk aan Certificatie en verloopt ook via een TCVT-examen en beoordeling door een certificatie instelling (DNVGL: CBI). Een van de grote verschillen is dat de "CBI" het officiële document (certificaat) niet meer namens de Minister uitgeeft, maar dat TCVT RA dat namens de Minister gaat doen (Registratie). De "CBI" blijft wel verantwoordelijk voor de examinering en geeft hierover een zwaarwegend advies af aan TCVT RA.

 

1) 1 januari 2019 is de door SZW aangegeven beoogde ingangsdatum van de wetswijziging. Deze datum zal waarschijnlijk niet worden gehaald door SZW. De datum van ingang is daardoor afhankelijk van de datum waarop de nu door SZW voorbereide wetswijziging van kracht wordt.

 

Gelijk met de invoering van de registratie, komen er aangepaste wettelijk verplichte (examinerings)schema’s machinisten verticaal transport en gaat TCVT RA ook over op het afgeven van TCVT-passen in plaats van het TCVT-boekje.

Op de TCVT-pas (DSP: digital safety pas) kan de praktijkervaring in het register worden bijgeschreven door een geautoriseerde persoon (bijv. de werkgever) en de bijscholing door de trainer. Maar ook andere behaalde diploma’s en certificaten, zoals bijv. VCA kunnen op de pas worden geregistreerd. De pas is uit te lezen door diezelfde geautoriseerde personen.

De bestaande TCVT-certificaten blijven gedurende de bestaande geldigheidsduur gewoon geldig. Een certificaathouder kan zich vrijwillig melden bij TCVT RA om in aanmerking te komen voor een pas.

 

Bij de (1e) registratie en herregistratie (voorheen hercertificatie) komt de kandidaat automatisch in aanmerking voor de pas.

De pas kan ook worden gebruikt als toegangspas (bijv. op sommige industrielocaties zoals in de Botlek), maar moet dan vooraf worden geactiveerd via hiervoor bestemde locaties: dit is dus geen noodzaak voor TCVT-gebruik !

Op de pas komt ook de foto van de kandidaat. Optie is om ook het TCVT-nummer hierop aan te geven.

 

Kosten

Een registratie + pasje kost € 125,-- voor vijf jaren (prijsstelling onder voorbehoud).

De kosten voor de CBI (DNVGL) tot certificaatverlening vervallen.

 

Meer informatie en/of vragen over TCVT RA via Paul Uilenbroek, check www.tcvt-ra.nl of kantoor@tcvt-ra.nl