ZZP Nederland werkt aan duidelijkheid AVG/Privacywet

20/09/2018

Op dinsdag 21 augustus 2018 heeft stichting ZZP Nederland met Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de problemen rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) besproken. Aanleiding was de brief van ZZP Nederland aan AP over de knelpunten, die de invoering en de handhaving van de AVG meebrengt voor zzp’ers. In het gesprek werden niet alleen knelpunten, maar ook mogelijke oplossingen besproken.

 

Uit achterbanraadpleging van ZZP Nederland bleek eerder, dat veel zzp’ers slecht op de hoogte zijn van de spelregels en niet weten in hoeverre deze wetgeving ook op hen van toepassing is. AP is zich bewust van de moeilijke en onzekere situatie van zzp’ers ten aanzien van de AVG en toonde zich in het gesprek bereid om actief mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen.

Autoriteit Persoonsgegevens heeft als toezichthouder ook een belangrijke rol in de voorlichting over de AVG, maar het is voor de toezichthouder niet haalbaar om in te gaan op individuele vragen van de zzp-bedrijven. In geval van structurele knelpunten kan de AP de sector hulp bieden. ZZP Nederland helpt daarbij door de soms ingewikkelde wetteksten te vertalen naar heldere en concrete spelregels voor zzp’ers. “Daarbij blijven wij de knelpunten signaleren en bespreken die met de toezichthouder”, zegt directeur Frank Alfrink.

ZZP Nederland zit ondertussen niet stil en heeft met haar partner voor de AVG, het bedrijf Privacy Zeker, nieuwe onderdelen toegevoegd aan de dienstverlening die het abonnement op Privacy Zeker biedt.

Nu kan bijvoorbeeld iedere ondernemer op de website van ZZP Nederland een scan invullen om te kijken of het bedrijf al AVG-proof is. Zo niet, dan wordt er ook verteld aan welke onderdelen nog gewerkt moet worden. Daarnaast is er door Privacy Zeker ook een handboek opgesteld en op de website geplaatst, waar alle termen die bij de AVG voorbij komen worden uitgelegd. 

ZZP Nederland heeft op de website een dossier AVG opgemaakt waarin u wordt verteld hoe u kunt voldoen aan de eisen van AVG; https://www.zzp-nederland.nl/onze_lobby/avgprivacy