Wat mag de inlener of aannemer voor wie ik werk met mijn identiteitsbewijs doen?

07/08/2018

U bent in dienst van uw werkgever (de uitlener of onderaannemer), maar u doet werk bij een andere werkgever (de inlener of aannemer). Bijvoorbeeld als uitzendkracht, gedetacheerde of payroller. Als de inlener of aannemer het risico van inleners- of ketenaansprakelijkheid wil beperken, moet deze bij de Belastingdienst uw identiteit kunnen aantonen en de omvang van de aansprakelijkheid (manurenadministratie) vastleggen.

 

Controleren identiteitsbewijs en gegevens overnemen

Om uw identiteit te kunnen aantonen, moet de inlener of aannemer uw originele identiteitsbewijs controleren (zonder het te kopiëren of in te scannen). En vervolgens in zijn administratie onder meer de volgende gegevens van u vastleggen:

  • naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
  • geboortedatum;
  • burgerservicenummer (BSN);
  • specificatie van de gewerkte uren;
  • nationaliteit;
  • soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur.

De inlener of aannemer controleert uw originele identiteitsbewijs en neemt de gegevens over op het moment dat u de (aanneem)overeenkomst gaat uitvoeren.

 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens