Inwonend kleinkind: waar moet je op letten?

06/08/2018

In veel studentensteden is het voor een student niet zo gemakkelijk snel een kamer te vinden. Soms gaan studenten daarom een tijdje bij hun grootouder(s) wonen, als die toevallig in of vlakbij die studentenstad wonen. Als grootouder moet je dan wel aan een aantal zaken denken, om te zorgen dat dit geen financiële consequenties voor u heeft.

 

Korting op AOW?

Als uw kleinkind zich bij uw gemeente inschrijft op uw adres, dan zal waarschijnlijk de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw alleenstaande AOW-uitkering omzetten in een AOW-uitkering voor een gehuwde of samenwonende, wat een veel lagere AOW-uitkering is. Dit doen ze echter niet, als er geen sprake is van een gemeenschappelijke huishouding. Een gemeenschappelijke huishouding wordt aangenomen als er sprake is van gezamenlijk koken, boodschappen doen, schoonmaken, maar ook van elkaar verzorgen bij ziekte. Om meer zekerheid in te bouwen dat de SVB het inwonen van uw kleinkind niet ziet als het voeren van een gemeenschappelijke huishouding, is het raadzaam om een huurovereenkomst met uw kleinkind af te sluiten voor het huren van een kamer. De huur moet dan wel marktconform zijn en daadwerkelijk betaald worden door uw kleinkind. In dat geval is er volgens de SVB sprake van een commerciële relatie en niet van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Uw alleenstaande AOW-uitkering zal dan niet omgezet worden in een AOW-uitkering voor een gehuwde of samenwonende.

 

Gemeentelijke heffingen

Afvalstoffenheffing

In veel gemeentes wordt de afvalstoffenheffing berekend op basis van de grootte van het huishouden. Meestal is er een tarief voor een éénpersoonshuishouden (alleenwonende) en voor een meerpersoonshuishouden (twee of meer bewoners), welke hoger is. Als u als grootouder een kleinkind in huis neemt, moet u dus vermoedelijk het tarief voor een meerpersoonshuishouden betalen. De woonsituatie op 1 januari is meestal bepalend voor de vaststelling van het tarief. Als uw kleinkind vanaf 1 januari bij u ingeschreven staat, betaalt u dus het hele jaar het hogere tarief. Schrijft uw kleinkind zich pas op 2 januari of later in op uw adres, dan is er voor dat kalenderjaar nog niets aan de hand.

Waterschapsbelasting

Voor veel waterschappen betaalt een alleenstaande één vervuilingseenheid, maar een huishouden met twee of meer personen drie vervuilingseenheden. Dit zijn dus ook bijkomende kosten, als uw kleinkind bij u komt inwonen.

 

Toeslagen

Huurtoeslag

Als u als grootouder in een huurhuis woont en een huurtoeslag ontvangt, kan uw inwonende kleinkind als medebewoner aangemerkt worden en kan zijn inkomen van invloed zijn op de hoogte van uw huurtoeslag. Dit is dus wel iets om rekening mee te houden. U kunt het huurbedrag, wat uw kleinkind aan u moet betalen, daar bijvoorbeeld op afstemmen.

Zorgtoeslag

Als u als grootouder zorgtoeslag ontvangt, is het inkomen van het inwonende kleinkind niet van belang. U bent hiervoor geen toeslagpartners. Uw zorgtoeslag zal dus niet gekort of ingetrokken worden.