AVV cao LEO 2018-2019

29/05/2018

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 30 mei 2018 - 30 juni 2019.

 

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 mei 2018, nr. 25113, onder UAW nr. 11971.