Algemene Verordening Gegevensbescherming: Privacystatement

Op dinsdag 15 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarmee de invoering van de AVG op 25 mei 2018 een feit is. Wij vinden privacy zeer belangrijk en daarom zijn we ook transparant over de gegevens die we verzamelen, de rechten die er zijn in het beheren van deze informatie en hoe we deze gegevens gebruiken. In dit kader hebben wij een privacy statement opgesteld. Met dit statement geven we aan dat we voldoen aan de eisen die de AVG-wet stelt.

 

De  HZC Privacy Speerpunten

  1. HZC raadpleegt en verwerkt alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de realisatie van een specifiek en vooraf vastgesteld doel.
  2. HZC verwerkt nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk en bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
  3. Iedereen binnen HZC is persoonlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de beveiliging ervan.
  4. Elk beveiligingsincident waar persoonsgegevens bij zijn betrokken wordt direct na constatering gemeld bij het Meldpunt Incidenten.
  5. HZC is transparant over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt en over de rechten die betrokkenen kunnen uitoefenen.
  6. Leden en andere relaties van HZC hebben de mogelijkheid om controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen.

HZC leden kunnen het uitgebreide privacystatement lezen via de ledenwebsite.