De AVG en ZZP, wat moet u doen?

02/05/2018

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe AVG van kracht. De komst van de AVG betekent dat er strenge eisen komen voor iedereen die onder andere met persoonsgegevens werkt. En omdat (bijna) iedereen met persoonsgegevens werkt, ook zzp’ers, heeft deze nieuwe wet een grote impact. Zzp’ers krijgen ook met de AVG te maken omdat ze bijvoorbeeld afspraken bijhouden van klanten, telefoonnummers of persoonsgegevens nodig hebben om een factuur te sturen.

 

Waarom de AVG?

De AVG lijkt in eerste instantie weer een staaltje bureaucratie waarbij onnodige energie, tijd en geld moet worden gestoken in iets wat weinig oplevert. Toch regelt de AVG enkele broodnodige veranderingen; door de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming, geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU), dat bevordert de rechtszekerheid. Ook is de AVG meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

 

Wat moet ik doen?

De vraag die bij een ieder leeft is; wat moet ik doen om te voldoen aan de eisen van de AVG? Dat verschilt van bedrijf tot bedrijf en van ondernemer tot ondernemer, maar ga er maar vanuit dat u in ieder geval een nieuw privacy statement moet opstellen en moet gaan werken met verwerkersovereenkomsten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op haar website een regelhulp geschreven. Als u de stappen volgt dan weet u hoe en in welke mate u te maken heeft met de AVG. Ook worden er oplossingsrichtingen aangedragen. Ga naar de regelhulp.

 

Persoonsgegevens

Wat wordt precies bedoeld met persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle data die te herleiden zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld naam- en adresgegevens, telefoonnummers, foto’s of een klantprofiel. Er wordt ook nog onderscheid gemaakt naar het soort persoonsgegevens dat u gebruikt. Registreert u bijzondere persoonsgegevens, dan gelden er nog strengere regels voor uw bedrijf. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden.

 

Verwerkersovereenkomsten

U moet er voor zorgen dat u met alle externe partijen, waarmee u persoonsgegevens deelt, verwerkersovereenkomsten afsluit, tenminste dat is afhankelijk van of de externe partij een verwerkingsverantwoordelijke is of een verwerker. Als u persoonsgegevens door een ander laat verwerken dan mag dat niet ten koste gaan van de afspraken die u met de persoon van wie u de persoonsgegevens heeft ontvangen, hebt gemaakt. Als u als zzp’er werkt met een softwarebedrijf om uw nieuwsbrieven te  versturen, of als uw boekhouder/accountant uw facturen in kan zien, dan heeft u al een verwerkersovereenkomst nodig; in dit geval met het softwarebedrijf en met uw boekhouder/accountant.

 

Privacy Statement

Zorg ervoor dat het Privacy Statement makkelijk te raadplegen is op uw website of app. Houd er rekening mee dat de eisen aan uw Privacy Statement strenger zijn geworden dan ze waren onder de regeling voor de AVG, de Wet bescherming persoonsgegevens. ER zullen zaken bij moeten worden gezet. ZZP Nederland werkt samen met een betrouwbare partner, Privacy Zeker, die u kan helpen uw bedrijf volledige AVG-proof te maken. Via ZZP Nederland krijgt u een eenmalige korting van 20 euro.

 

Bron: ZZP Nederland

 

Lees ook: Bent u al klaar voor nieuwe privacywet?

 

Leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) die zelfstandig ondernemer zijn, kunnen hun lidmaatschap laten omzetten naar een HZC/ZZP-lidmaatschap en hebben automatisch een abonnement op Stichting ZZP Nederland. Daarvoor kunt u zich melden bij de  ledenadministratie van HZC en HZC doet de rest.

 

Tags