Voorstel Koolmees houdt flexibilisering overeind

12/04/2018

De minister heeft op internet gevraagd om reacties op het voorstel. Tot 7 mei kunnen mensen reageren. VCP heeft mede namens HZC op hoofdlijnen onderstaande reactie gegeven.

 

De VCP is uiterst kritisch over het wetsvoorstel (Wet arbeidsmarkt in balans, WAB) dat minister Koolmees voor internetconsultatie heeft opengesteld. Het voorstel is bedoeld als antwoord op de doorgeslagen flexibilisering, maar volgens de VCP zijn de maatregelen verre van voldoende. Dat geldt in het bijzonder voor de cumulatiegrond in het ontslagrecht en de beperking van de transitievergoeding. “Dit is niet de manier om de arbeidsmarkt in balans te brengen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

 

Onzekerheid blijft

Het voorstel van minister Koolmees is een uitwerking van het regeerakkoord, waarin wordt aangegeven dat de flexibilsering op de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Door de toegenomen flexibilisering is bij steeds meer mensen geen sprake van vast werk en inkomen, waardoor ze sneller en langer in onzekerheid verkeren. “Maar met dit voorstel komt Nederland niet verder. De onzekerheid zal eerder toe- dan afnemen”, zegt Nic van Holstein.

 

Cumulatiegrond

Volgens het voorstel mag een werkgever voortaan verschillende redenen aanvoeren om een einde te maken aan een dienstverband, de zogeheten cumulatiegrond. “Een deugdelijk onderbouwd dossier lijkt niet meer nodig bij ontslag. In feite zal dit betekenen dat werkgevers makkelijker van hun medewerkers af kunnen komen”, zegt Nic van Holstein. De VCP vindt een zorgvuldige onderbouwing en een deugdelijke grondslag noodzakelijk bij ontslag. “Het effect nu is mogelijke willekeur bij ontslag en onzekerheid bij werknemers.”

 

Transitievergoeding

Ook is de VCP tegen de beperking van de transitievergoeding. “De ontslagen werknemer betaalt het gelag, hij staat sneller, zonder goede onderbouwing, op straat en er is vrijwel geen transitievergoeding meer beschikbaar. De transitievergoeding heeft immers ook een functie bij het opvangen van inkomensverlies na ontslag en de overbrugging naar een andere baan. De VCP ziet wel op punten verbeteringen, zoals een hogere WW-premie voor werkgevers bij flexibele contracten.

Lees hier meer over de internetconsultatie.

 

Bron: VCP