Meer aandacht voor teken

18/04/2018

Werknemers weten veel meer over teken dan zeven jaar geleden. Dit blijkt uit een onderzoek dat Stigas afgelopen jaar heeft gedaan onder werknemers en werkgevers. Teken blijven echter slachtoffers vragen, want vorig jaar werden ruim 20.000 mensen besmet met de ziekte van Lyme.

 

Deze week is er weer speciale aandacht voor teken in het kader van de Week van de Teek. Om te waarschuwen dat rond deze periode de teken weer actief worden en het goed is dat iedereen die in een bosachtige omgeving werkt of recreëert zich op een besmetting controleert.

Wie een teek aantreft, doet er goed aan deze zo snel mogelijk te verwijderen en daarna de gezondheid en de plek waar de beet zat goed in de gaten te houden. Het gevaar van een tekenbeet is dat deze de ziekte van Lyme kan overbrengen. Wie daarmee is besmet krijgt vermoeidheidsverschijnselen en kan veel kracht verliezen. Problematisch is dat sommige mensen na een antibioticakuur wel herstellen en anderen niet. Wat daarvan de oorzaak is, is nog onbekend.

 

Onderzoek

Stigas heeft in 2017 samen met FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen, de VBNE, Branchevereniging VHG en CUMELA Nederland onderzoek gedaan naar de preventie van tekenbeten onder werkgevers en werknemers. In 2009/2010 werd een vergelijkbaar onderzoek gehouden in de bos en natuur en de hoveniers- en groenvoorziening sector. Uit de eerste resultaten komt naar voren dat werknemers veel weten over de risico’s van teken, beschermende maatregelen nemen en zich ook regelmatig controleren. De rapportages voor de afzonderlijke sectoren komen later dit voorjaar beschikbaar.

 

Beschermende kleding

Voor werknemers in het groen is speciale beschermende kleding belangrijk. Er is inmiddels kleding dat is geïmpregneerd met permethrine, een insecticide. Daarmee is deze kleding een persoonlijk beschermingsmiddel waarvoor ook een NEN-norm bestaat. De norm NEN 8333 omschrijft de kwaliteitseisen voor deze kleding en hoe deze kleding gebruikt en onderhouden moet worden. Op www.nen.nl/teken staat een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden in relatie tot bescherming tegen tekenbeten en NEN 833. 

 

Verspreiding

Op de website www.tekenradar.nl wordt bijgehouden waar teken zijn gevonden en gemeld. Half april waren er al meldingen uit nagenoeg alle delen van Nederland. Om de verspreiding goed te monitoren is het verzoek om elke tekenbeet ook op deze website te melden. Daar kunnen mensen die zijn besmet met de ziekte van Lyme zich ook melden voor deelname aan een onderzoek naar deze ziekte.

 

Bron: Grondig

 

De stippen geven aan, waar dit jaar al een besmetting is gemeld.