MSD 2018 en uitreiking P. van der Zouwenprijs

18/04/2018

De organisatie van de MSD 2018 kijkt terug op een tweetal mooie en geslaagde dagen. Een jaar waarin de weergoden zich van een wat winderige kant lieten zien maar dit heeft geen negatieve invloed gehad waar het de opkomst en sfeer van deze dagen betrof.

 

Een vast onderdeel op deze dagen is de Piet van der Zouwen prijsvraag. Een toetsingsmoment. Dit jaar waren de vragen blijkbaar best moeilijk of waren de antwoorden die in de presentatie van de inleiders waren verborgen misschien wel té goed verborgen?

Want…slechts één deelnemer had alle vragen goed! Één deelnemer die achteraf gezien ook al eerder de prijs had gewonnen. Een bijzonder gegeven omdat het - zover de organisatie kon nagaan - nog niet eerder was voorgekomen dat iemand voor de tweede maal als eerste uit de bus was gekomen.

 

Dinsdag 10 april mocht Remko Hemmelder de Piet van der Zouwenprijs 2018 op een werk te Berg en Dal in ontvangst nemen. Totaal verrast omdat collega’s van de firma Van Kesteren -het bedrijf waar Remko werkt - onze komst prima verborgen hadden gehouden. Een mooi moment voor een terechte winnaar die naast de eer van dit jaar, ook de eer ten deel valt eerste MSD-deelnemer te zijn die voor de tweede maal de prijs gewonnen heeft. Samen met de prijs - een schaalmodel - leuke feiten voor Remko om op de MSD 2018 terug te kijken.

Namens de volledige MSD-organisatie nogmaals proficiat!