Nieuwe cao Bouw- en Infra: lonen 5,35% omhoog

16/04/2018

HZC-voorstellen klinken krachtig door in cao-akkoord

 

De loonstijging van 5,35% bij een cao-duur van 21 maanden komt overeen met de looneis van HZC van 6,25% voor een periode van 2 jaar. Ook wordt conform de HZC-voorstellen veel aandacht besteed aan de instroom van jongeren en het op peil houden van vakkennis. Met instemming neemt HZC kennis van de inspanningen die partijen willen leveren om voor zware beroepen in de bouw- en infrasector tot een flexibele (lagere) AOW-leeftijd te komen.

In 2017 heeft HZC het initiatief genomen om met diverse partijen te komen tot heldere afspraken over de kwaliteit van de hijsbegeleider. Het is een grote stap in de goede richting dat nu door cao-partijen is overeengekomen dat afspraken hierover worden verankerd in de arbocatalogus.

Ook is HZC ingenomen met de afspraken dat flexibele arbeidskrachten (uitzend en payroll) een gelijke beloning moeten krijgen als vaste arbeidskrachten.

Het belangrijkste HZC-voorstel dat niet is gehonoreerd is de uitbetaling van reisuren. HZC blijft van mening dat die uitbetaald moeten worden op basis van het uurloon en niet gemaximeerd mag worden op het garantie-uurloon van groep A.

Per saldo vindt HZC dat de afgesloten CAO laat zien dat ook de werkgevers er nu van overtuigd zijn dat geïnvesteerd moet worden in mensen.