Alle werklozen voortaan een jaar voor pensionering vrijgesteld van sollicitatieplicht

29/03/2018

Ministerie van Sociale Zaken versoepelt regels vanaf 1 mei

Alle werklozen van 65 jaar worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. De maatregel wordt op 1 mei van kracht. Dit bevestigt het ministerie van Sociale Zaken.


Formeel gaat het om een vrijstelling van de sollicitatieplicht in het laatste jaar voor pensionering. Nu is de AOW-leeftijd nog 66 jaar, dus geldt de maatregel voor alle 65-jarigen. Als de AOW-leeftijd op 1 januari volgend jaar 66 jaar en 4 maanden wordt, schuift de sollicitatievrije periode in de WW op naar 65 jaar en 4 maanden.

Nu hebben alleen werklozen die in het laatste jaar voor pensionering worden ontslagen vrijstelling van sollicitatieplicht. Degenen die al langer WW krijgen, moeten tot pensioendatum solliciteren. Dit verschil in behandeling werd woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer door verschillende politieke partijen gehekeld.


Vrijstelling voor iedereen

Minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken beloofde het verschil ongedaan te maken, maar maakte niet duidelijk of iedereen tot pensioendatum moet solliciteren of in het laatste jaar WW voor pensionering wordt vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Uit een toelichting van het ministerie blijkt nu dat het om een vrijstelling voor iedereen gaat. 'De minister moet het besluit nog tekenen, maar als hij dat doet kan de maatregel per 1 mei ingaan', aldus een woordvoerster.

Vooral SP, PvdA en 50Plus hekelen de uitzichtloze situatie van 55-plussers op de arbeidsmarkt, ondanks de krapte. Jasper van Dijk (SP): 'Je hebt het niet makkelijk als je als 55-plusser zonder werk zit. De kans op werk is 3 procent, berekende het tv-programma Radar vorig jaar. Dat percentage zal nu hoger liggen, maar werk vinden blijft moeizaam. Veel ouderen solliciteren zich suf, maar dat levert meestal niks op. De sollicitatieplicht voor deze groep is dan ook behoorlijk vernederend: elke week brieven schrijven, elke week afwijzingen krijgen.'


'Heel dubbel'

Steven van Weyenberg (D66) gaf in het debat een voorzet voor Koolmees: 'Als je nu een jaar voor je AOW-leeftijd werkloos wordt, dan hoef je niet te solliciteren, dan ben je vrijgesteld. Als je op dat moment al werkloos bent, dan moet je blijven solliciteren. Dat is heel dubbel. Dat is Kafka.' 

De maatregel van Koolmees kan als een gebaar worden gezien richting vakbeweging en werkgevers. Met hen overlegt Koolmees al maanden over vernieuwing van het pensioenstelsel. Daarbij staat ook een regeling voor zware beroepen op de agenda. Koolmees vindt dat vakbeweging en werkgevers de afgelopen twintig jaar te weinig werk hebben gemaakt van maatregelen waardoor mensen gezond doorwerkend hun pensioen kunnen halen. De vakbeweging hekelde ook de sollicitatieplicht voor werklozen tot de pensioendatum. Samen hebben de sociale partners een regeling opgezet om de verkorting van de WW tot twee jaar aan te vullen tot het oude maximum van drie jaar en twee maanden. 

 

Bron: Volkskrant