Uitnodiging ledenvergadering afdeling Eindhoven 13 april 2018

26/03/2018

Aan de leden van afdeling Eindhoven van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Geachte leden,

 

Afdeling Eindhoven houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op vrijdagavond 13 april.

De vergadering begint om 20:30 uur (zaal open om 20.00 uur) en wordt naar goed gebruik gehouden in:

 

Café-zaal van Leeuwen

Bogardeind 41; 5664 EA Geldrop

 

Programma:

  • Opening door de voorzitter
  • Behandeling notulen van ledenvergadering 2017
  • Bestuurszaken
  • Behandeling cao-nieuws en sociale zekerheid

Pauze

  • Huldiging jubilarissen
  • Trekking van de verloting
  • Rondvraag en sluiting

 

Namens het bestuur wil ik u, uw partner en familieleden van harte uitnodigen deze ledenvergadering bij te wonen. Het bestuur hoopt op een grote opkomst om samen met u de jubilarissen te kunnen feliciteren.

 

Voor ieder aanwezig lid zal er na afloop van de vergadering een attentie klaarliggen.

 

Graag tot ziens op 13 april a.s. in Geldrop!

 

Met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur van Eindhoven

 

 

Peter van de Pijl, voorzitter