Nieuwe cao OVET

15/03/2018

Vandaag is bekend gemaakt dat overslagbedrijf OVET een nieuwe cao heeft. OVET is een massagoed overslagbedrijf met een kolenterminal en droge bulk terminal en is gevestigd in Vlissingen en Terneuzen.

 

De leden hebben in groten getale voor het onderhandelingsresultaat gestemd. Medewerkers krijgen een loonsverhoging van 11% verspreid over de jaren 2017 tot en met 2020. Een bijdrage aan de zorgverzekering, een bijdrage aan een opleidingsfonds en compensatie door de werkgever op de versobering van de WW zijn enkele punten uit deze nieuwe cao. Een klinkend resultaat, bereikt door samenwerking en saamhorigheid van de HZC leden, hun collega’s, de actieve kaderleden en de vakbondsbestuurders.