Trouwen in 2018: wat is er veranderd?

13/03/2018

Tot 1 januari 2018 ontstond er door het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap een algehele gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 is dat niet meer zo.

 

Algehele gemeenschap van goederen hield in dat alle bezittingen, maar ook alle schulden, vanaf het moment van het huwelijk gemeenschappelijk waren. Dit leidde vaak tot vervelende situaties bij echtscheidingen, als bijvoorbeeld één partner schulden had, of net geërfd had. De schuld, maar ook de erfenis, ging dan ook over op de partner, waarvan men nog net niet gescheiden was. Om dit te voorkomen, kon tot 1 januari 2018 onder huwelijkse voorwaarden getrouwd worden, maar daarvoor moest je naar de notaris. Dit werd vaak niet als romantisch gezien en dan ook niet gedaan.

 

Met ingang van 1 januari 2018 is de automatische algehele gemeenschap van goederen bij een huwelijk niet meer aan de orde. Mensen trouwen dan in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden, die men voor het huwelijk had, ook van de partner blijven. Alleen alles wat tijdens het huwelijk wordt verkregen, is gemeenschappelijk. Erfenissen en schenkingen, die tijdens het huwelijk worden verkregen, vallen niet in de beperkte gemeenschap en blijven daarom van de partner, die de erfenis of schenking heeft gekregen, tenzij de erflater of de schenker dit anders bepaald heeft. Dit is dus precies het omgekeerde van de situatie van vóór 1 januari 2018.

 

Er zijn in feite 3 vermogens. Een gezamenlijk vermogen en voor beide partners een privévermogen. Om bij echtscheiding verwarring te voorkomen over de eigendom van bepaalde bezittingen, zal er door de echtgenoten een goede administratie bijgehouden moeten worden. Hierdoor kan bij een eventuele echtscheiding aangetoond worden wat je al had bij het aangaan van het huwelijk. Het advies is om dit vast te laten leggen bij een notaris of anders in ieder geval samen een overeenkomst op te stellen, die door beiden ondertekend is en deze goed te bewaren, ook al wordt dit niet als romantisch gezien.

 

Waar men ook rekening mee moet houden, is het gedeelde bezit. Heeft een samenwonend stel samen een huis, waarvan de één voor 25% eigenaar is en de ander voor 75%, dan wordt dat huis door het huwelijk van dit stel volledig gezamenlijk bezit, ieder voor de helft.

Het blijft vanaf 1 januari 2018 nog wel mogelijk om zelf voor een algehele gemeenschap van goederen te kiezen, maar daarvoor moeten dan bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden worden afgesloten.

 

Deze nieuwe regels gelden alleen voor huwelijken, die vanaf 1 januari 2018 zijn gesloten. Voor huwelijken van vóór 1 januari 2018 verandert er niets.