Uitnodiging ledenvergadering afdeling Tiel 23 maart 2018

01/03/2018

Aan de leden van afdeling Tiel van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Op vrijdagavond 23 maart 2018 houdt afdeling Tiel haar jaarlijkse ledenvergadering in de zaal van:

 

De Avezathen 

Daver 46 4012 BC Kerk-Avezaath

Aanvang 20.00 uur

Zaal open vanaf 19.30 uur

 

Agenda:

 • Opening en welkom door de voorzitter
 • In memoriam
 • Vaststellen / aanvullingen op de agenda (Zijn er van jullie kant nog zaken die je besproken wilt hebben?)
 • Notulen voorjaarsvergadering 2017 (Leden van de afdeling Tiel hebben de notulen persoonlijk ontvangen.)
 • Ingekomen en uitgegane stukken
 • Samenvatting verslag AV 2017 door secretaris
 • Verslag penningmeester
 • Nieuws uit de vereniging/ cao nieuws
 • Wie hebben er agendapunten voor de komende Algemene Vergadering? (Graag zaken die jullie behandeld willen zien.)
 • Bestuursmededeling

Pauze met gratis consumptie

 • Uitleg door rayonbestuurster over aansluiting HZC bij Vakcentrale voor Professionals, kortweg VCP en eventueel andere (actuele) onderwerpen
 • Rondvraag
 • Sluiting door de voorzitter

 

Graag tot ziens op 23 maart in Kerk-Avezaath!

 

Met vriendelijke groet,

namens afdelingsbestuur Tiel

 

 

Rien Eegdeman, secretaris