Uitnodiging ledenvergadering afdeling Emmen 23 maart 2018

01/03/2018

Aan de leden van afdeling Emmen van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Geachte HZC-leden,

 

Kom naar de jaarlijkse ledenvergadering van HZC afdeling Emmen!

 

Het bestuur van afdeling Emmen nodigt u van harte uit om samen met ons uw steentje bij te dragen aan onze vereniging.

 

De avond wordt gehouden op vrijdag 23 maart 2018 a.s. in:

 

Café restaurant Hegeman

Hoofdstraat 16; 9443 PA Schoonloo

(aanvang  20:00 uur tot ± 22:00 uur)

 

Tijdens de ledenvergadering zal HZC-rayonbestuurder Hennie Scholte ter Horst het een en ander uiteenzetten over de actuele zaken die betrekking hebben op het cao gebeuren en nog vele andere dingen die bij u op komen.

Natuurlijk krijgt u volop de gelegenheid om vragen te stellen. Verder wordt onderstaande agenda gevolgd en hopen we dat er ook onder de aanwezige leden mensen zijn die het bestuur willen komen versterken.

Agenda ledenvergadering

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. In- en uitgegane stukken
 4. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 24 maart 2017
 5. Financieel verslag
 6. Samenvatting Algemene Vergaderingen 2017
 7. Bestuurlijke zaken / vergaderingen afdeling Emmen.
 8. Pauze
 9. Presentatie door onze rayonbestuurder Hennie Scholte ter Horst over zaken wat betreft het pensioen en cao gebeuren.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Graag tot ziens in Schoonloo op  vrijdag 23 maart 2018!

 

Voor ieder aanwezig lid ligt een leuke attentie klaar.

 

Met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur van afdeling Emmen

 

 

Piet Warmerdam (secretaris)