Uitnodiging ledenvergadering afdeling Den Bosch 23 maart 2018

01/03/2018

Aan de leden van afdeling Den Bosch van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Op vrijdagavond 23 maart 2018 houdt afdeling Den Bosch haar jaarlijkse ledenvergadering in de zaal van:

 

Postduivenvereniging De Zwaluwe

Laaggemaal 32  5247 NP Rosmalen

Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

 

U bent van harte uitgenodigd!

Dit jaar heeft afdeling Den Bosch besloten om op zaterdag 14 april een speciale jubileummiddag te organiseren. De jubilarissen zullen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 

Agenda

 

- Opening door de voorzitter

- Verslag vergadering 2017

- Mededelingen vanuit het bestuur

- Nieuws vanuit de vereniging

- Terugkoppeling Algemene Vergadering 2017

- Voorstellen Algemene Vergadering 2018

- Laatste cao nieuwtjes

- Sociale ontwikkelingen

- Rondvraag

- Sluiting door de voorzitter

 

Met nog meer gedetailleerde informatie over en aandacht voor de onderwerpen rekenen wij op uw komst en op uw inbreng.

Voor ieder aanwezig lid ligt er een leuke attentie klaar.

 

Graag tot ziens op 23 maart in Rosmalen!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het afdelingsbestuur van Den Bosch

 

 

Rob van Tiel,  voorzitter