Uitnodiging ledenvergadering afdeling Friesland 16 maart 2018

27/02/2018

Aan de leden van afdeling Friesland van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Op vrijdag 16 maart 2018 houdt de afdeling Friesland haar jaarlijkse ledenvergadering in:  

 

Restaurant & Partycentrum "De Pleats''

Schoolstraat 82, 9251 ED Burgum

aanvang 20.00 uur

(zaal open vanaf 19.30 uur)

 

Agenda:

 • Opening door de voorzitter
 • Voorstel om de heer Lieuwe Hiemstra te benoemen tot secretaris van de afdeling
 • Verslag ledenvergadering 2017
 • In- en uitgaande stukken:
  • Brief betreft aansluiting vakcentrale VCP
  • Verslag Algemene Vergaderingen 2017
  • Brief van ons lid en oud rayonbestuurder Hendrik Mulder
 • Verslag penningmeester Klaas de Groot

Pauze

 • Nieuws uit de vereniging
 • Pensioeninformatie
 • Cao nieuws
 • Rondvraag
 • Sluiting door de voorzitter

 

De huldiging jubilarissen zal ook dit jaar apart gedaan worden in het najaar!

Voor iedere bezoeker zal er een kleine attentie klaarliggen.

 

Tot ziens op 16 maart in Burgum!

 

Met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur Friesland

 

 

Klaas de Groot, secretaris