Uitnodiging ledenvergadering afdeling Land van Heusden en Altena 16 maart 2018

27/02/2018

Aan de leden van afdeling Land van Heusden en Altena van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Op vrijdagavond 16 maart 2018  houdt afdeling Land van Heusden en Altena haar jaarlijkse ledenvergadering.

Deze keer ziet de vergadering er anders uit dan voorgaande jaren:

  • De jubilarissen krijgen een uitnodiging voor een aparte, feestelijke bijeenkomst om daar gehuldigd te worden.
  • Verslagen liggen ter inzage voor diegenen die daar belangstelling voor hebben en worden niet meer voorgelezen.
  • Hierdoor is er op de vergaderavond meer ruimte om onderwerpen die u en ons bezig houden te bespreken. Niet alleen over de verschillende cao’s, maar bijvoorbeeld ook over de pensioenvoorzieningen en de veranderingen daarin, of wat zijn de rechten en plichten van zowel een werkgever als een werknemer. Wat vinden we van alle veranderingen in Nederland.

Kortom: tijd genoeg om met elkaar op een sympathieke manier in discussie te gaan!

De vergadering wordt gehouden in: 

 

Hotel ‘de Koppelpaarden’

Oude Kerkstraat 1;

4271 BB te Dussen

aanvang 20:00 uur

(zaal open vanaf 19:30 uur)

 

Agenda

  • Opening door de voorzitter Cees voor den Dag
  • Bestuursverkiezing: aftreden Hugo van Pelt
  • Mededelingen rayonbestuurster Wilma Hermsen

Pauze met verloting

  • Aansluiting van HZC bij VCP (Vakcentrale voor Professionals)
  • Discussiepunten vanuit de zaal
  • Rondvraag
  • Sluiting door de voorzitter

 

Direct na de vergadering is er gelegenheid tot informeel napraten.

 

Met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur van Land van Heusden en Altena

 

 

Peter Leeggangers, penningmeester/waarnemend secretaris