Uitnodiging ledenvergadering afdeling Kampen 15 maart 2018

22/02/2018

Aan de leden van afdeling Kampen van Vakvereniging Het Zwarte Corps

                                                                                  

Geacht HZC-lid,

 

Uw afdeling organiseert dit jaar op donderdag 15 maart 2018 haar voorjaarsvergadering in:

 

Dorpshuis ‘De Deel’

Oude Kerkweg 52; 8085 AP te Doornspijk

aanvang 20:00 uur

(zaal open vanaf 19:30 uur)

 

Agenda

  • Opening door de voorzitter
  • Terugblik Algemene Vergaderingen 2017
  • Vooruitblik Algemene Vergadering 2018
  • Bespreking en informatie-uitwisseling over (onder andere) cao’s door de rayonbestuurder

Pauze

  • Stand van zaken binnen de eigen afdeling/rayon
  • Wat verder ter tafel komt
  • Rondvraag en afsluiting door de voorzitter

 

Voor ieder aanwezig lid ligt er een kleine attentie klaar.

 

Graag tot ziens op 15 maart in Doornspijk!

 

Met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur van Kampen

 

 

De heer J.J. Zwerus