Uitnodiging ledenvergadering afdelingen Rotterdam en Den Haag 9-2-2018

19/02/2018

Op vrijdagavond 9 maart 2018 houden de afdelingen Den Haag en Rotterdam hun jaarlijkse ledenvergadering. Deze keer ziet de vergadering er anders uit dan voorgaande jaren:

  • Voor het eerst wordt deze vergadering gezamenlijk georganiseerd.
  • De jubilarissen krijgen een uitnodiging voor een aparte, feestelijke bijeenkomst om daar gehuldigd te worden.
  • Hierdoor is er op de vergaderavond meer ruimte om onderwerpen die u en ons bezig houden te bespreken. Niet alleen over de verschillende cao’s, maar bijvoorbeeld ook over de pensioenvoorzieningen en de veranderingen daarin, of wat zijn de rechten en plichten van zowel een werkgever als een werknemer. Wat vinden we van alle veranderingen in Nederland.

Kortom: tijd genoeg om met elkaar op een sympathieke manier in discussie te gaan!


De vergadering wordt gehouden in: 

Postduivenvereniging “de Stormvliegers”
Nijverheidscentrum 50; 2761 JP te Zevenhuizen (ZH)
Aanvang 20.00 uur
(de koffie staat klaar vanaf 19.30)

Agenda
·         Opening
·         Mededelingen vanuit de afdelingsbesturen
·         Verslag van de secretaris afdeling Den Haag
·         Financieel verslag afdeling Den Haag en afdeling Rotterdam
·         Bestuur afdeling Den Haag: aftredend en herkiesbaar Marcel van der Weijden
·         Mededelingen rayonbestuurster Wilma Hermsen
Pauze met verloting
·         Aansluiting van HZC bij VCP (Vakcentrale voor Professionals)
·         Discussiepunten vanuit de zaal
·         Rondvraag
·         Sluiting
 
Direct na de vergadering is er gelegenheid tot informeel napraten of het stellen van persoonlijke vragen.

Er zal voor ieder aanwezig lid een attentie klaarliggen.  

Graag tot ziens op 9 maart in Zevenhuizen!
 
Met vriendelijke groet,
namens Vakvereniging Het Zwarte Corps


Rayonbestuurster Wilma Hermsen
Tel.nr.: (06) 50672985