Uitnodiging ledenvergadering afdeling Kennemerland 9-3-2018

19/02/2018

Het bestuur van afdeling Kennemerland e.o. nodigt u van harte uit om op vrijdagavond 9 maart 2018 aanwezig te zijn op haar ledenvergadering.

 

Deze wordt gehouden in:

Zalencentrum Velserduin
Velserduinplein 3; 1971 BR te IJmuiden
Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

Agenda

1.    Opening door de voorzitter
2.    Ingekomen en uitgegane stukken
3.    Kort verslag Algemene Vergadering november 2017
4.    Diverse zaken door rayonbestuurder Arnold Niekamp
Pauze
5.   Voorstellen aankomende Algemene Vergadering d.d. 26 mei 2018
6.   Wat verder ter tafel komt
7.   Rondvraag
8.   Sluiting door de voorzitter
 
Aangezien wij uw stem en mening belangrijk vinden, wordt uw aanwezigheid ten zeerste op prijs gesteld.

Voor ieder aanwezig lid ligt er een leuke attentie klaar.

Graag tot ziens op 9 maart a.s. in IJmuiden!

Met vriendelijke groet,
namens het afdelingsbestuur Kennemerland e.o.


Johan Neuteboom