Uitnodiging ledenvergadering en huldiging jubilarissen afd. Groningen 9-3-2018

19/02/2018

Aan de leden van afdeling Groningen van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

U als HZC-lid wordt van harte uitgenodigd om onze ledenvergadering bij te wonen op:

 

vrijdagavond 9 maart a.s.

Stichting Dorpshuis Kolham

Hoofdweg 58; 9615 AD te Kolham

Aanvang 20:00 uur

(zaal open vanaf 19:30 uur)

 

Agenda

 

1.    Opening

2.    Notulen vorige vergadering van 10 maart 2017 (ter tafel)

3.    Kort verslag Algemene Vergadering (ter tafel)

4.    Voorstellen/vragen voor de komende Algemene Vergadering

5.    Bestuursleden gevraagd i.v.m. aftreden Jac Vermue

6.    Kascontrole

Pauze

7.    Huldiging van de aanwezige jubilarissen

8.    Afscheid van bestuurslid Jac Vermue

9.    Bespreking actuele kwesties  op o.a. cao- gebied, verenigingsnieuws, OSF en nog vele dingen die bij u op komen

10.  Rondvraag

11.  Sluiting

 

Voor elk aanwezig lid zal er een kleine attentie klaarliggen.

 

Graag tot ziens in Kolham op vrijdag 9 maart!

 

Met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur van Groningen

 

 

Arie Oosterhuis, voorzitter

 

Roelof Jan Groenhof, secretaris

 

Jac Vermue, bestuurslid